Mezinárodní projekt pomohl mladým lidem. Naučili se pracovat s moderními technologiemi.

Možnost vyzkoušet si moderní technologie, o kterých se ve škole studenti učí, ale na opravdové seznámení se s nimi není dost času, nabídl projekt s názvem 3D COVER: Kovové materiály v procesním řetězci aditivní výroby. Projekt úspěšně zakončila společnost COMTES FHT a.s. zabývající se výzkumem a vývojem kovových materiálů.
Výzkum a vývoj

Mezinárodní projekt podpořila Evropská unie v rámci programu Cíl EÚS 2014-2020, na výzkumných pracích se podílely vedle COMTES FHT vysoká škola OTH Amberg-Weiden a výzkumný institut Fraunhofer UMSICHT v Sulzbach-Rosenberg z Německa.

„Společné mezinárodní projekty jsou vynikající příležitostí, jak sdílet zkušenosti v oblasti výzkumu nových technologií a materiálu. Navíc ze synergie všech partnerů mohou vznikat opravdu špičkové výzkumné výsledky, kterých bychom bez mezinárodní spolupráce dosahovali jen velmi pomalu. Tato spolupráce na projektu podpořila naše vzájemné přeshraniční kontakty a věřím, že budeme i v budoucnu spolupracovat na dalších projektech,“ uvedl Ing. Libor Kraus, předseda představenstva COMTES FHT a.s.

Vedoucí projektu Ing. Martina Koukolíková, Ph.D., která celý více než tříletý projekt koordinovala, vyzdvihla vedle cenné výměny zkušeností i proběhlé přeshraniční stáže a zapojení studentů OTH Amberg-Weiden do samotného výzkumu. „Zapojení do projektu přineslo především mladým lidem možnost „osahat“ si moderní technologie, o který se ve škole studenti učí, ale na opravdové seznámení se s nimi není dost času. Tuto přímou zkušenost pak mohou mladí lidé využít hned po absolvování studia ve svém zaměstnání. Výstupy z projektu 3D COVER pomohou nejen k dalšímu výzkumu kovových materiálů pro 3D tisk, čerpat ze získaných poznatků mohou již teď průmyslové podniky na obou stranách hranice,“ podotkla.

V současnosti vrcholí příprava nového programu INTERREG Bavorsko - Česko pro období 2021-2027, která jistě přinese další příležitost pro rozvoj výzkumné spolupráce mezi oběma zeměmi.

Společnost COMTES FHT a.s. byla založena v roce 2000 týmem lidí z někdejší Škody Výzkum a Západočeské univerzity. Jde o ryze privátní českou firmu s ročním obratem zhruba 150 milionů Kč a exportem ve výši asi 20 milionů Kč. COMTES FHT a.s. se zaměřuje především na výzkum materiálů (jejich návrhy, analýzy vlastností) a vývoj nových technologií v oblasti tváření, tepelného zpracování, konstrukce nástrojů či speciálních zařízení. Ve svém oboru spolupracuje s výrobními podniky z mnoha průmyslových oblastí – metalurgie, dopravní strojírenství (automotive), energetika, zdravotnictví, letecký průmysl nebo kosmonautika. Ve společnosti je aktuálně zaměstnáno přes 100 pracovníků, převážně se jedná o špičkové odborníky v technických oborech. Mimo ČR je společnost úspěšná i v zahraničí, hlavně v Německu, kde od roku 2016 provozuje obchodní kancelář. O úspěších společnosti svědčí i fakt, že v poslední době se podařilo získat zákazníka i v americkém výrobci mobilních telefonů a další spotřební elektroniky Apple Inc. v Kalifornii (USA).

Zdroj: TZ, Klastr Mechatronika

Image
Comtes - projekt