Letem světem velkými úspěchy v regionu

Pokud bychom měli vypsat všechny úspěchy, které se na poli výzkumu, vývoje a inovací v Plzeňském kraji, v jednom nejvyspělejším a nejproduktivnějším regionů v Česku, udály, bude to hodně dlouhý článek, který byste si – stejně jako my – jistě rádi přečetli. Jelikož se vás ale celý rok prostřednictvím našich kanálů, webu, newsletteru i sociálních sítí snažíme informovat o aktuálním dění a všech čerstvých novinkách i úspěších, vypíchneme jich v tuto chvíli několik, které byly nedávno oceněny. A na závěr přidáme jeden, který cenu nepotřebuje, ten nám zkrátka dává smysl!
Místo pro život

PLZEŇ JE KVANTOVÁ!

Na Západočeské univerzitě v Plzni, konkrétně v NTC (Nové technologie - výzkumné centrum) se rozbíhá projekt zaměřený na studium kvantových materiálů. Projekt „Kvantové materiály pro aplikace v udržitelných technologiích“ uspěl v prestižní výzvě Špičkový výzkum Operačního programu Jan Amos Komenský. Mezinárodní vědecký tým pod vedením ZČU se v něm zaměří na výzkum materiálů s potenciálem využití v kvantových počítačích, senzorech, integrovaných obvodech nebo energeticky úsporných elektronických zařízeních. A jaký je cíl vědeckého snažení? Studovat materiály se specifickými vlastnostmi vysvětlitelnými kvantovou fyzikou, a přispět tak k jejich lepšímu využití v praxi. Hlavním řešitelem projektu je  NTC ZČU, spoluřešiteli jsou Fakulta aplikovaných věd ZČU, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity a výzkumné centrum CEITEC VUT.

Image
kvantovka AI

OCENĚNÝ KAMPUS

Novostavba hlavní budovy Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy získala ocenění Stavba roku Plzeňského kraje 2022. Titul byl udělen za realizaci architektonicky i funkčně vytříbené stavby. Významný prvek představuje barevné pojetí interiéru, které je do detailu dotažené použitým mobiliářem i doplňky. Budova získala i Cenu veřejnosti za nejvyšší počet hlasů v internetovém hlasování. Nejvyšší ocenění je ale pravděpodobně to od jejich uživatelů, které proděkanka pro rozvoj a vnější vztahy fakulty prof. Dana Müllerová popsala takto: „Fakulta je opravdu nádherná – tak nádherná, že studenti, kteří mají možnost tam být 7 dní v týdnu 24 hodin, tak tam opravdu jsou.”

Image
LF UK v Plzni kampus
Image
TechTower

TECHTOWER SKLÍZÍ ÚSPĚCHY

Stavba moderního technologického parku TechTower, která vznikla revitalizací bývalého pivovaru Světovar na Slovanech v Plzni, získala již několik odborných ocenění. V soutěži Stavba roku Plzeňského kraje 2022 jí byla udělena Cena ministerstva průmyslu a obchodu ČR za příkladnou rekonstrukci brownfieldu na nejmodernější centrum výzkumných pracovišť.

TechTower se také probojoval do finále evropské soutěže Regiostars, kde se ucházel hned o dvě ceny – odbornou cenu v rámci soutěžní kategorie Konkurenceschopná a chytrá Evropa a o Cenu veřejnosti, v níž soutěží vybraní finalisté napříč soutěžními kategoriemi. Po listopadovém vyhlášení vítězů se TechTower stal jedním z pěti nejúspěšnějších projektů v kategorii Konkurenceschopná a chytrá Evropa zaměřené na inovativní ekonomickou transformaci. My jen dodáváme, že kdyby byl TechTower prázdným, byť cenami ověnčeným místem, nebylo by to k ničemu. Po mnoha konaných menších i větších akcích, které byly nejen hodně zajímavé a zdařilé, ale také hodně navštěvované, jako jsou například Dny AI, PechaKucha Night Plzeň Science Edition II či Marketingová Plzeň, není pochyb o tom, že má tento prostor, kde našla útočiště celá řada inovativních firem, startupů i jednotlivců a kde sídlí SIT Port, který vzdělává mladé nadšence do nových technologií, obrovský smysl. Ať se daří!

ZELENÁ VOZOVNA

Komplexní rekonstrukce a revitalizace areálu tramvajové vozovny v Plzni na Slovanech, která probíhala za plného provozu, byla oceněna cenou Svazu podnikatelů ve stavebnictví v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje 2022. Plzeňské městské dopravní podniky objekt zvelebily po 80 letech provozu v konceptu modrozelené infrastruktury, mj. se zelenou střechou o výměře cca 13,5 tisíce m2 a závlahovým systémem pro ozelenění zdí budov. Ještě před slavnostním otevřením vozovny Slovany v březnu 2023 získal projekt rekonstrukce vozovny svoje první ocenění, a to hned první místo v prestižní soutěži Global Light Rail Awards v kategorii Nejlepší stavby nad 50 mil. EUR. Na začátku listopadu stavba získala také cenu v soutěži Adapterra Awards v kategorii "Pracovní prostředí".

Image
vozovna Slovany
Image
gohigher

GoHigher. Tady se najdeš.

Plzeňský kraj se již více než 14 let věnuje podpoře nadaných a talentovaných žáků. Organizuje celou řadu volnočasových aktivit v zařízeních pro zájmové vzdělávání nebo okresní a krajská kola vědomostních soutěží, které jsou určené pro nadané žáky základních a středních škol. Tyto a další aktivity může od roku 2023 rozvíjet mnohem intenzivněji díky projektu Smart Akcelerátor Plzeňského kraje III a už na tom také intenzivně pracuje. Prvními vlaštovkami bylo spuštění webových stránek www.podporatalentu.cz v nové grafice a s výrazným rozšířením funkcionalit a vytvoření nového brandu „GoHigher“. Hlavním úkolem projektu na podporu talentovaných studentů středních škol je budování komunity talentů, kde se „studenti najdou“ a potkají s podobně zaměřenými mladými lidmi. Kromě několika zajímavých exkurzí se letos uskutečnila také první neformální setkání GoHigher Café, kde studenti studentům předávají své zkušenosti a kde se mohou neformálně potkat a skamarádit. Z vysoké účasti a kladných ohlasů máme nesmírnou radost!

ZÁVĚREM

Věděli jste, že na území Plzeňského kraje působí více než sto vědeckých, výzkumných a vývojových týmů, a to napříč obory a tématy? Nalezneme je ve firmách, výzkumných centrech, na fakultách, ústavech a vědeckých pracovištích Západočeské univerzity v Plzni nebo Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni. Práce často mezinárodních vědeckých týmů přináší úspěchy mezinárodním měřítku a prestiž celému kraji. Můžeme být hrdí!