Lékařská fakulta v Plzni Univerzity Karlovy

Na Lékařské fakultě UK v Plzni je možné studovat dva magisterské studijní programy – Všeobecné lékařství a Zubní lékařství, a to v největším komplexu lékařské fakulty v Česku, jehož stavba je v plném proudu. Nové moderní budovy v komplexu, který bude hotový na podzim roku 2022, se nacházejí v sousedství Fakultní nemocnice v Plzni na Lochotíně. Součástí areálu je i výzkumné Biomedicínské centrum. V kampusu, kde již nyní sídlí prvních pět teoretických ústavů, jich po přestěhování bude soustředěno všech třináct, spolu s děkanátem, menzou s kavárnou a knihovnou. Vedle praktikáren, studoven a laboratoří bude jednou z nejpokročileji vybavených pracoven simulační centrum, kde medici budou trénovat lékařské zákroky na figurínách. Lékařská fakulta v Plzni byla založena dekretem prezidenta republiky dr. Edvarda Beneše č. 135 ze dne 27. října 1945. Ze skromných začátků plzeňská lékařská fakulta vyrostla v moderní vysokou školu, na níž vystudovalo už téměř 10 tisíc lékařů působících v celé republice i v zahraničí a 500 absolventů bakalářského studia. Momentálně studuje na fakultě více než 2000 studentů, z toho cca čtvrtina cizinců. A právě studium a různé programy v zahraničí jsou naopak zajímavé pro české studenty. Od roku 1987 LF UK v Plzni nabízí možnost studia také posluchačům důchodového věku, a to v rámci Univerzity třetího věku ve dvouletém cyklu Člověk ve zdraví a nemoci. První dva semestry jsou věnovány teoretickým oborům, další dva oborům klinickým. Učitelé i odborní pracovníci fakulty se významným způsobem podílejí na léčebné a preventivní péči ve Fakultní nemocnici Plzeň a v dalších zdravotnických zařízeních a velký význam i rozsah má také jejich vědecko-výzkumná práce. Na fakultě se řeší celá řada výzkumných úkolů týkajících se vývoje stavby a funkce lidského těla, genetiky, imunologie, vlivu prostředí na zdraví člověka, epidemiologie, prevence a léčení chronických neinfekčních chorob, léčení selhání ledvin dialýzou a transplantacemi ledvin, hematologických chorob, onkologie, stomatologie a další. Biomedicínské centrum se zaměřuje na výzkum v oblasti podpory, regenerace a náhrad životně důležitých orgánů. Fakulta poskytuje i široké možnosti postgraduálního studia v akreditovaných teoretických i klinických oborech.  Lékařská fakulta v Plzni přijímá každým rokem ke studiu kolem 300 uchazečů na všeobecné a 50 na zubní lékařství, celkově zde studuje na 2000 studentů. Více informací najdete na webových stránkách fakulty
Vzdělání