Kulatý stůl k výstupům expertizy na téma podpory práce s nadanými žáky

Plzeňský kraj chce vytvořit inspirativní a atraktivní prostředí pro rozvoj nadaných žáků, kteří by se v budoucnosti mohli stát novými výzkumníky či inovátory. Školy a další organizace neformálního vzdělávání pro ně dlouhodobě vytváří různé aktivity a programy.  Pro zmapování současného stavu byla zadána studiem, jejíž součástí byl i sběr inspirativních příkladů práce s přemýšlivými a nadanými žáky 2. stupně základních škol a nižších stupňů gymnázií a žáků středních škol.  

Kulatý stůl bude zaměřen na výstupy expertizy „Posouzení stavu a potřeby metodické podpory všestranné práce s nadanými žáky pro výzkum, vývoj a inovace v Plzeňském kraji“.

Termín: úterý 18. ledna od 10:00 do 12:00

Místo: online (na akci je nutné se předem přihlásit ZDE do 14.1., odkaz na přihlášení bude poslán den před akcí)

Program:

·      Úvod

·      Výstupy dotazníkových šetření

·      Shrnutí poznatků z hloubkového šetření

·      Shrnutí poznatků z řízených rozhovorů

·      Závěrečné shrnutí výsledků expertízy a doporučení pro praxi

·      Diskuse

Šetření proběhlo v roce 2021 v rámci Strategické intervence Vzdělávání pro 21. století a podpora talentů pro VaVaI v projektu Smart akcelerátor Plzeňského kraje II.

ilustrativní