Konference: České dny pro evropský výzkum CZEDER

Technologické centrum Praha ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR pořádají dvacátý ročník tradiční konference České dny pro evropský výzkum (CZEDER), který se uskuteční 14. února 2023. Konference bude příležitostí ke zhodnocení výsledků českého předsednictví Radě EU.
Výzkum a vývoj

Následující dva tematické bloky konference se budou v diskusích se špičkovými odborníky věnovat jednak prestižním grantům Evropské rady pro výzkum (ERC) zaměřeným na zahraniční výzkum a rovněž akcím Marie Skłodowské Curie (MSCA) na podporu mezinárodní mobility výzkumných pracovníků.

Součástí konference bude fyzická i on-line výstava mapující příklady výsledků projektů rámcových programů s českými účastníky.

Akce je organizována v hybridním formátu s možností zúčastnit se přímo na místě nebo prostřednictvím webového přenosu.

Účast na konferenci je zdarma. Jazykem konference bude angličtina bez tlumočení.

Program akce i detailní informace naleznete na webu konference.

Registrace zde

 

Kontakt:

Pořadatel: Technologické centrum Praha

E-mail na pořadatele: czeder@tc.cz

  

Zdroj: Technologické centrum Praha

konference