Jarního kola inkubačního programu se zúčastní 7 nadějných startupů

Rada inkubačního programu na základě prezentací vybrala účastníky jarního kola inkubačního programu 2024. Ti tak postupují do další fáze programu. Úkolem zájemců o vstup do inkubace bylo během 5-7 minutové prezentace představit svou firmu, kdo je její zákazník, jaká je jeho potřeba a jak tuto potřebu svým řešením (produktem) uspokojují. A čelit následným zvídavým dotazům.
Podnikání

Rada o výběru účastníků rozhodla dle následujících kritérií:

 • Fáze, ve které se firma nachází – firma ve fázi vzniku / firma ve fázi rozvoje
 • Value Proposition aneb komerční potenciál produktu
 • Inkubační potřeba anebo potenciál dosažení pokroku
 • Inovativnost záměru
 • Společenský přínos a vazba na region

 

Účastníky jarního kola inkubačního programu jsou:

 • InstaCover s.r.o. – aplikace proti pojistným podvodům
 • Čočkýna s.r.o. – zdravé svačinky
 • Veriteus Technology s.r.o. – aplikace odhalující lež
 • VR school s.r.o. – virtuální realita do škol
 • Home4Future s.r.o. – nové stavební materiály
 • Jan Purkart (projekt Bell Hat Games) – ADHD rehabilitace
 • MarbleMat s.r.o. – nová forma pro potravinové doplňky a léčiva

Medailonky jednotlivých účastníků budou postupně vloženy do sekce Reference na www.bicport.cz.

 

Zdroj: BIC Plzeň

 

Image
inkubace