Jaderné dny uvítají odborníky, studenty i širokou veřejnost

Zajímá vás jaderná energie? Znáte energetické problémy současnosti? Chcete vědět, jak funguje jaderný reaktor? Je jaderná energie bezpečná? Je ekologická a užitečná? Nechte se pozvat na 13. ročníku Jaderných dnů, které budou probíhat od 14. září do 18. října v kampusu Západočeské univerzity v Plzni. Kromě zahajovací konference s titulem Jaderná energetika – cesta z energetické krize Evropy nabídnou také přednášky pro studenty i výstavu pro širokou veřejnost a poskytnou tak prostor pro odborné diskuse zaměřené na řešení energetické krize. 
Vzdělání
Výzkum a vývoj
Podnikání

Jaderné dny zahájí mezinárodní konference Jaderná energetika – cesta z energetické krize Evropy, která bude probíhat 14. a 15. září v prostorách Fakulty aplikovaných věd. Oba dny konference nabídnou vždy dopoledne kulatý stůl s příspěvky českých i zahraničních odborníků. První den, kdy bude kulatý stůl věnován tématu Podíl jaderné energie na energetickém mixu ČR a EU, vystoupí Tomáš Ehler, vrchní ředitel Sekce energetiky a jaderných zdrojů Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Jan Barták, prezident francouzské společnosti NucAdvisor, dále Leon Cizelj, prezident Evropské nukleární společnosti, Karel Vinkler, ředitel sekce Strategie ČEPS, generální ředitel Elektrárny Dukovany II Petr Závodský, generální ředitel společnosti ŠKODA JS František Krček nebo provozní a obchodní ředitel Doosan Škoda Power Daniel Procházka.

Druhý den se bude diskuse týkat tématu Jaderná energetika a teplárenství – perspektivy zásobování teplem v ČR (?) a mezi řečníky bude například Silvana Jirotková, ředitelka útvaru SMR ČEZ, nebo Vladimír Wagner z Akademie věd ČR. „Kromě zásobování elektřinou bude pro Českou republiku v blízké budoucnosti nezbytné mít spolehlivě zajištěno i zásobování teplem. Proto jsme se rozhodli uspořádat letos dva kulaté stoly, z nichž druhý bude věnován jadernému teplárenství,“ upozornil Jan Zdebor z katedry energetických strojů a zařízení Fakulty strojní, který je iniciátorem a hlavním organizátorem Jaderných dnů.

Image
jaderné dny

Ve čtyřech odborných sekcích, rozdělených do obou dnů úvodní konference, zazní přednášky významných českých i zahraničních expertů z Koreje, Francie a dalších zemí. Hovořit se bude o nových projektech pro jadernou energetiku v EU a ČR a výchově nových odborníků, palivovém cyklu nebo jaderných zdrojích tepla pro dálkové vytápění. „Vystoupí například představitelé Mezinárodní agentury pro atomovou energii se sídlem ve Vídni, Evropské nukleární společnosti, francouzského Mezinárodního institutu pro jadernou energetiku nebo korejské společnosti KINGS,“ připomněl účast zahraničních expertů Zdebor.

Nedílnou součástí konference bude soutěž studentských prací, představených formou posterů. Ty budou k vidění před posluchárnou v budově Fakulty aplikovaných věd. Do letošního ročníku přihlásili své práce studenti bakalářského, magisterského a doktorského studia z českých, ukrajinských a italských univerzit, ale také z Ghany nebo z Peru. Jednotlivé práce hodnotí odborná porota a první den Jaderných dnů budou vyhlášeny vítězné práce.

V každém týdnu přinesou Jaderné dny odborné přednášky pro studenty středních škol: „Žijeme v poli záření“, „Od přírodního jaderného reaktoru k jaderné energetice“, „Mýty a fakta o jádru + Fukušima 11 let poté“, „Energetický mix a role jaderné energetiky“ a „Životní prostředí a radioaktivní odpady“. Přednášky budou spojené se soutěží o tablet.

Ve vstupní hale Fakulty strojní bude po celou dobu Jaderných dnů instalována výstava s praktickými ukázkami využívání jaderné energie, na které se podílí řada firem z ČR i ze zahraničí. Návštěvníci tu budou mít možnost prohlédnout si model kontejneru pro hlubinné úložiště v ČR, mlžnou komoru, která umožňuje pozorovat dráhy elektricky nabitých částic ionizujícího záření v daném místě, dále modely reaktorů nebo kontejnerů na vyhořelé palivo a vizualizace různých částí jaderných elektráren. Výstava je zdarma přístupná studujícím i veřejnosti po celou dobu konání Jaderných dnů.

Image
jaderné dny

Podrobný program konference:

14. 9. 2023 / 1. den konference  /  Místo konání: budova FAV/NTIS ZČU

9.00–10.00 „Jaderná snídaně“ – setkání účastníků zahájení JD

10.00–10.30 Zahájení

– prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D., rektor Západočeské univerzity v Plzni

– garant JD 2023 – Ing. Jan Zdebor, CSc., FST/ZČU

Zahájení moderuje Mgr. Kamila Kolářová, vedoucí odboru vnějších vztahů ZČU

 

10.30–13.00 1. Kulatý stůl „Podíl JE na energetickém mixu EU a ČR“

Účastníci: – PhDr. Tomáš Ehler, Ph.D. MBA – Sekce energetiky a jaderných zdrojů MPO

– Ing. Jan Barták, Ph.D., prezident NucAdvisor

– prof. Dr. Leon Cizelj, prezident ENS a ENEN

– Ing. Karel Vinkler, MBA, ředitel sekce Strategie ČEPS, a. s.

– Ing. Petr Závodský, předseda PAS a GŘ EDU II, a. s.

– JUDr. Daniel Procházka, provozní a obchodní ředitel Doosan Škoda Power s. r. o.

– Ing. František Krček, předseda PAS a GŘ ŠKODA JS a. s.

Jednání u kulatého stolu moderuje Ing. Jan Zdebor, CSc. (FST/ZČU).

 

13.00–13.30 Vyhlášení vítězných studentských prací mezinárodní posterové sekce konference

13.45–14.00 Slavnostní otevření expozice (v aule FST)

14.00–15.00 Přestávka na oběd (v aule FST)

15.00–16.30 1. SEKCE „Nové projekty pro JE v EU a v ČR a výchova nových odborníků“

 – odborný garant: prof. Ing. Tomáš Čechák, CSc., ČVUT/FJFI

Účastníci:

 – Ashok Ganesan, MAAE

 – Karen Daifuku, výkonná ředitelka I2EN

 – Ki Sig Kang, Ph.D, P.E., KINGS

 – Ing. Patrik Soukup, EDU II

 – Balázs Lakatos, MVM EGI

16.30–16.45 Přestávka

16.45–18.15 2. SEKCE „Konec palivového cyklu JE“

 – odborný garant: RNDr. Lukáš Vondrovic, Ph.D., ředitel SÚRAO

Účastníci:

 – Ing. Stanislav Linhart, Ph.D., ALVEL

– Ing. Michaela Matulová, SÚRAO

 – Ing. Václav Svoboda, ŠKODA JS a. s.

 – Ing. Eva Hrašnová, JAVYS a. s.

 

15. 9. 2023 / 2. den konference

 9.00–11.00 2. Kulatý stůl „Jaderná energetika a teplárenství – perspektivy zásobování teplem v ČR (?)“

Účastníci:

 – Ing. Pavel Šotola, Sekce energetiky a jaderných zdrojů MPO

 – Ing. Silvana Jirotková, ředitelka útvaru SMR ČEZ, a. s.

– Ing. Michal Macenauer, ředitel strategie EGÚ Brno

 – Ing. Jiří Vecka, Ph.D., Teplárenské sdružení ČR

 – Ing. Štěpán Šmida, vedoucí obchodu Businness Drivers Doosan Škoda Power s. r. o.

 – RNDr. Vladimír Wagner, CSc., AV ČR

Jednání u kulatého stolu moderuje Ing. Jiří Marek, prezident Jaderných veteránů ČR.

 

11.00–11.15 Přestávka

11.15–13.00 3. SEKCE „Jaderné zdroje tepla pro dálkové vytápění“

 – odborný garant: Ing. Jiří Fiala, energetický expert

Účastníci: – Ing. Tereza Kubíková, Doosan Škoda Power s. r. o.

 – Ing. Martin Čermák, Ph.D., technický ředitel SUAS Group

 – Ing. Martin Šroubek, MBA, ředitel tech. rozvoje Teplárny Brno, a. s.

 – Ing. Václav Král, generální ředitel Teplárna České Budějovice a. s.

 – Ing. Lucie Židová, Ing. Antonín Šimurda, CH Projekt Plzeň

 – Ing. Petr Neuman, NEUREG, s. r. o.

 13.00–13.30 Přestávka na oběd

 13.30–15.30 4. SEKCE „LTO“

– odborný garant: Ing. Jiří Sedlák, ÚJV Řež, a. s.

 Účastníci: – Ing. Jan Barták, Ph.D., NucAdvisor

 – Ing. Miroslav Žamboch, ÚJV Řež, a. s.

 – Ing. Jan Wandrol, ÚJV Řež, a. s.

 – RNDr. Jaroslav Holý, ÚJV Řež, a. s.

 

Organizátory akce jsou kromě ZČU také společnost ŠKODA JS, a. s., a sdružení CENEN, přiblíží studujícím i veřejnosti jadernou energetiku a poskytnou prostor pro odborné diskuse zaměřené na řešení energetické krize. 

 

Foto:  ZČU v Plzni