Jaderné dny se zaměří na Zelenou dohodu pro Evropu

Odborná, ale i široká laická veřejnost je letos opět zvána na tradiční Jaderné dny, které se na Západočeské univerzitě uskuteční už podvanácté v termínu od 14. září do 19. října v kampusu Západočeské univerzity v Plzni. Organizátoři, jimiž jsou kromě ZČU také společnost ŠKODA JS a sdružení CENEN, opět přiblíží studentům i veřejnosti vše, co souvisí s využíváním jaderné energie.

Mezinárodní konference Jaderná energetika a Green Deal se koná v prostorách Fakulty aplikovaných věd a přinese diskusi na téma, jak dosáhnout klimatické neutrality EU v roce 2050. To je totiž hlavní cíl „Zelené dohody pro Evropu“. Jak významná je pro jeho dosažení role jaderné energetiky a na další související otázky budou na úvodním plenárním zasedání hledat odpověď významní odborníci. Svou účast přislíbili Tomáš Ehler z odboru jaderné energetiky Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, John Roberts z Mezinárodní agentury pro atomovou energii, Petr Závodský ze společnosti ČEZ, generální ředitel společnosti ŠKODA JS František Krček, Vladimír Wagner z Akademie věd ČR nebo Tomáš Čechák z ČVUT. Účast potvrdil také Leon Cizelj, prezident Evropské nukleární společnosti.

V následujících pěti odborných sekcích věnovaných využívání jaderné energie pak zazní přednášky významných českých i zahraničních expertů a dodavatelů pro jadernou energetiku z Koreje, Francie, USA a dalších zemí. Hovořit se bude o nových projektech a technologiích pro jadernou energetiku, systému kontroly řízení, materiálech a technologiích, vyřazování jaderných elektráren a skladování radioaktivního odpadu nebo o turbínách pro jaderné elektrárny a odběru tepla pro dálkové vytápění.

Nedílnou součástí konference je již potřetí soutěž studentských prací, představených formou posterů. Ty budou k vidění před posluchárnou v budově Fakulty aplikovaných věd. Do letošního ročníku přihlásili své práce studenti bakalářského, magisterského a doktorského studia z českých, ukrajinských a francouzských univerzit. Jednotlivé práce hodnotí odborná porota a první den Jaderných dnů budou vyhlášeny vítězné práce.

V každém týdnu přinesou Jaderné dny odborné přednášky pro studenty středních škol, zaměřené na témata: „Žijeme v poli záření“, „Mýty a fakta o jádru + Fukušima 11 let poté“, „Od přírodního reaktoru k jaderné energetice“, „Energetický mix a role jaderné energetiky“ a „Životní prostředí a radioaktivní odpady“. Přednášky jsou spojené se soutěží o tablet. „V loňském roce byl o přednášky takový zájem, že jsme některé museli pořádat paralelně. Letos o ně projevili zájem kolegové v Bavorsku. Všechny přednášky pro středoškoláky proto budou online přenášeny k našim západním sousedům a simultánně tlumočeny do němčiny,“ vysvětluje proděkan Fakulty strojní Jan Zdebor, který je iniciátorem a hlavním organizátorem Jaderných dnů.

Ve vstupní hale Fakulty strojní bude po celou dobu Jaderných dnů instalována výstava s praktickými ukázkami využívání jaderné energie, na které se podílí řada firem z ČR i ze zahraničí. Návštěvníci tu budou mít zcela jedinečnou možnost prohlédnout si model kontejneru pro hlubinné úložiště v ČR, navržený a vyrobený ve ŠKODA JS, který na výstavu poskytla státní Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO).  K vidění tu bude například také mlžná (Wilsonova) komora, která umožňuje pozorovat dráhy elektricky nabitých částic ionizujícího záření v daném místě, dále modely a vizualizace různých částí jaderných elektráren i výzkumných reaktorů i skutečné díly z jaderných elektráren. Výstava je zdarma přístupná studentům i veřejnosti po celou dobu Jaderných dnů.

Veškeré informace o Jaderných dnech 2022 najdou zájemci na webových stránkách  www.jadernedny.cz.

Rozhovor s proděkanem Janem Zdeborem čtěte na webu časopisu MM Průmyslové spektrum.

Zdroj:  tisková zpráva ZČU

ZČU jaderné dny