Interdisciplinární projekt DESING+ se zaměřil na témata z oblasti dopravy, průmyslové výroby a péče o seniory

Na Západočeské univerzitě v Plzni (ZČU) se letos uskutečnil už 19. ročník interdisciplinárního výukového projektu DESING+. Mezioborové týmy studujících ze čtyř fakult při něm řešily témata zadaná a konzultovaná průmyslovými podniky. Ta letošní se týkala oblasti dopravy, průmyslové výroby a péče o seniory a osoby s postižením.  
Vzdělání

Projektu, v němž tradičně spolupracují studující nejméně čtyř fakult ZČU na tématech zadaných externími partnery, se letos zúčastnilo 63 studentů a studentek – z Fakulty strojní (FST), Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara (FDULS), Fakulty zdravotnických studií (FZS) a Fakulty ekonomické (FEK). V čele každého týmu, složeného z budoucích konstruktérů, designérů, ekonomů a zdravotníků, stál vždy jeden student či studentka FST v roli manažera a také jeho zástupce či zástupkyně z FDULS.

Image
ZČU

Studenti tak v projektu DESING+, jehož název je utvořen ze slov Design + Mechanical Engineering, poznali, co obnáší mezioborová týmová spolupráce a naučili se propojovat své odborné znalosti a dovednosti nejen mezi sebou navzájem, ale také řešit aktuální inovační problémy pod vedením Josefa Dvořáka a Lucie Šimečkové z FST, Jana Korabečného a Tomáše Chocholeho z FDULS, Rity Firýtové z FZS a Dity Hommerové z FEK a současně v úzké spolupráci s vývojovými pracovníky a manažery průmyslových firem. Účastníci projektu také uplatňovali a ověřovali zásady konstrukční vědní disciplíny Engineering Design Science and Methodology (EDSM), k jejímuž rozvoji a celosvětovému úspěchu významně přispěl prof. Stanislav Hosnedl z FST a která si již desítky let ve vazbách na přední zahraniční technické univerzity rozvíjí na katedře konstruování strojů.

Celkem šest interdisciplinárních týmů zpracovávalo stanovená témata v průběhu zimního semestru. Svá řešení týmy představily 8. února při online závěrečných soutěžních prezentacích hodnotitelské komisi, složené ze zástupců zadavatelských a partnerských podniků a zúčastněných fakult ZČU. Hodnotily se především konstrukce a design navržených řešení, jejich rozsah, inovativnost, aplikovatelnost v praxi, systematičnost a úroveň dokumentace, kvalita prezentací a také samotná týmová práce.

Společnost Faiveley Transport Czech z Plzně, ze skupiny Wabtec, studentům nabídla k řešení téma Nabíjecí polopantograf s aeroakustickou optimalizací. Cílem bylo inovovat technický systém pantografu, a to za účelem zlepšení aerodynamiky a aeroakustiky a zvýšení efektivnosti odběru elektrické energie z trakční sítě během stání vlakové soustavy. Pantograf přitom měl být použitelný na běžných trakčních soustavách, měl být pneumaticky ovládán a měl umožnit pohyb vlakové soustavy v rychlosti až 250 km/h. Studenti se zaměřili také na bezpečnost a design pantografu. Ze dvou týmů, které zadání řešily, byl úspěšnější tým, v jehož čele stál v roli manažera Petr Dědič (FST).

Image
ZČU
Image
ZČU

Dva mezifakultní studentské týmy navrhovaly Manipulační zařízení integrované ke vstřikovacímu stroji, které zadala společnost ENGEL strojírenská, Kaplice. Úkolem zařízení byla přeprava zásobníků, přičemž zařízení mělo v pěti vteřinách vyměnit plný zásobník za prázdný. Kromě funkcí byly specifikovány také rozměry a další vlastnosti. Vítězem se stal tým vedený Tomášem Reinigerem (FST).

Konstruktionsbüro Dostal z Edenstetten zadalo studentům téma Fitness zařízení pro starší populaci a zdravotně postižené s možností použití ve vodě. Jejich cílem bylo navrhnout inovativní zařízení, které pomůže starším lidem nebo osobám se zdravotním postižením efektivně a bezpečně zlepšit kondici. Ze dvou týmů zvítězil ten, jehož manažerkou byla Markéta Petříková (FST).

Image
ZČU

Vítězné týmy budou své práce prezentovat v angličtině na 15. mezinárodním workshopu DESING+ 2023, který se uskuteční letos v dubnu.

 

Projekt DESING+, který na ZČU založil a rozvíjí prof. Stanislav Hosnedl z FST, se i letos konal pod záštitou rektora ZČU Miroslava Holečka. V propojení a spolupráci oborů vidí ZČU svoji velkou sílu. Projekty založené na mezioborové spolupráci naplňují priority vytyčené ve strategickém záměru pro roky 2021–2025. Od roku 2004, kdy se projekt DESING+ konal poprvé, se ho zúčastnilo přibližně 1600 studentů a studentek z pěti fakult ZČU.

 

Zdroj: tisková zpráva ZČU