Integrované územní investice přinesou do Plzeňské aglomerace 3,8 miliardy korun, podpoří i projekty v oblasti vědy

Rozbíhající se programové období 2021—2027 přinese Plzeňské aglomeraci, tedy městu Plzni a dalším 107 okolním městům a obcím, přes 3,8 miliardy korun z Evropských strukturálních fondů. Finance podpoří řadu projektů, včetně těch z oblasti vědy a výzkumu.
Výzkum a vývoj
Podnikání

Plzeňskou aglomeraci tvoří město Plzeň a dalších 107 okolních obcí a měst. Oblasti, v níž žije okolo 308 tis. obyvatel, umožňuje čerpat evropské finanční prostředky prostřednictvím nástroje ITI Integrovaná strategie Plzeňské aglomerace, kterou schválili zastupitelé města Plzně v roce 2022. Strategie definuje, jaké intervence budou realizovány v Plzeňské aglomeraci tak, aby byla posilována konkurenceschopnost a nalézána řešení podporující udržitelný rozvoj území. Snahou je vytvořit z Plzeňské aglomerace silný, stabilní a konkurenceschopný region prostřednictvím integrovaných řešení. Integrovaná řešení pak budou naplňována jednotlivými projekty zahrnutými do tzv. programových rámců Integrované územní strategie Plzeňské aglomerace.

Image
Comtes FHT

Integrované územní investice přináší evropské dotace z šesti operačních programů (OP). OP Jan Ámos Komenský (OP JAK) přinese do území Plzeňské aglomerace finanční prostředky ve výši 375,8 milionů korun na rozvoj a posilování výzkumných a inovačních kapacit či zavádění pokročilých technologií v oblasti výzkumu a vývoje. Dalších 252 milionů korun půjde pro Plzeňskou aglomeraci z alokace ITI v OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK), který podporuje posilování výkonnosti podniků v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a jejich digitální transformaci.

Finanční podporu prostřednictvím nástroje ITI mohou čerpat vedle obcí a měst i subjekty, jako jsou např. veřejné instituce, neziskové organizace, výzkumné instituce či firmy. Jedním z takových subjektů je soukromá výzkumná organizace COMTES FHT a.s. se sídlem v Dobřanech, kde provozuje svůj výzkumný areál a vědeckotechnologický park. „Projekty ITI nám pomáhají zacílit výzkum a služby vědeckotechnického parku (VTP) dle potřeb partnerů v Plzeňské aglomeraci. V minulém PO 14+ jsme realizovali úspěšný projekt Předaplikační výzkum funkčně graduovaných materiálů pomocí aditivních technologií – GRAMATECH. V současném PO 21+ plánujeme podat projekt dlouhodobé mezisektorové spolupráce v rámci OP JAK a projekt dovybavení VTP COMTES do OP TAK,“ uvedl výkonný ředitel COMTES FHT a.s. Michal Zemko.

 

Foto: ilustrační (Plzeňský kraj, COMTES FHT a.s.)