Infrastruktura

V našem kraji víme, co potřebujete pro rozvoj Vaší firmy. Najdete zde prostory, služby i poradenství. Své zkušenosti můžete prostřednictvím zájmových platforem.
Podnikání

KLASTRY

https://www.klastrmechatronika.cz/

Klastr mechatronika představuje funkční platformu pro spolupráci podniků, výzkumných a vzdělávacích institucí v oboru mechatroniky a návazných oborech. Není odvětvově zaměřen. Má vazbu na podobně zaměřené klastry v Bavorsku, resp. v Evropské unii.

http://chpk.cz/

Klastr Chytrý Plzeňský kraj je dobrovolné sdružení fyzických a právnických osob usilující o rozvoj konceptu Smart regionu neboli Chytrého regionu v rámci Plzeňského kraje. Přispívá ke zvyšování kvality života obyvatel Plzeňského kraje propojením veřejné služby s novými informačními technologiemi a vytváření podmínek pro jejich realizaci.

 

VĚDECKOTECHNIKÝ PARK PLZEŇ

http://www.vtpplzen.cz/cz/

Vědeckotechnický park v Plzni je klíčovým rozvojovým projektem iniciovaným a realizovaným městem Plzeň. Je lokalizován v jedné z nejúspěšnějších průmyslových zón v České republice, v Městském industriálním parku Plzeň Borská pole v blízkosti Západočeské univerzity. Více než 10 tis. m2 kancelářských, poloprovozních a laboratorních ploch tvoří moderní infrastrukturu na podporu výzkumu, vývoje a inovací

VTP COMTES FHT

https://www.vtpcomtes.cz/

ve Vědeckotechnickém parku COMTES FHT v Dobřanech u Plzně mohou firmy podnikající ve strojírenství i v dalších průmyslových oborech využít pronájem výrobních a kancelářské prostory včetně doplňkového vybavení. Dále mohou zájemci získat také finanční podporu na laboratorní analýzy, testy, technické konzultace a další služby poskytované provozovatelem. Nájemci prostor ve VTP získají kromě kvalitního zázemí pro své podnikání také finanční podporu na laboratorní analýzy, testy, technické konzultace a další služby poskytované provozovatelem.

 

BIC Plzeň

www.bic.cz

BIC Plzeň – Podnikatelské a inovační centrum podporuje zakládání a rozvoj inovačního podnikání v plzeňském regionu již od roku 1992. Bylo založeno městem Plzeň a působí v rámci sítí pro podporu podnikání a inovací a spolupracuje s řadou dalších partnerů na regionální, národní i mezinárodní úrovni. Je členem European Business and Innovation Centres Network (EBN) – sítě sdružující na mezinárodní úrovni podnikatelská a inovační centra. BIC Plzeň splňuje kritéria kvality stanovená Evropskou komisí a na základě auditu kvality EBN získal v roce 2015 možnost nadále využívat značku EC BIC (European Community Business & Innovation Centre). BIC Plzeň poskytuje prostory a služby pro firmy, které mají zájem o aplikovaný výzkum vývoj a inovace a v roce 2020 otevřel nový cowork pro začínající podnikatele a start-upové týmy

 

TECHTOWER

https://www.techtower.cz/

TechTower poskytne flexibilní kancelářské a coworkingové prostory, restauraci i kavárnu, zázemí pro konference a workshopy, sdílené dílny a experimentální vybavení. Projekt je realizován městem Plzeň, které investuje do projektu TechTower s cílem podpořit startupovou komunitu, zviditelnit inovativní firmy a přitáhnout pozornost investorů. TechTower je součástí ambice Plzně být dlouhodobě na špičce technologických inovací a poskytovat budoucím hvězdám byznysu to nejlepší zázemí.

 

DEPO2015

https://www.depo2015.cz/

Kreativní zóna DEPO2015 provozuje v bývalé vozovně městských dopravních podniků  otevřenou řemeslnou dílnu tzv. Makerspace, sdílený pracovní prostor – coworking, interaktivní výstavy, kavárnu, komunitní zahradu, kanceláře k pronájmu, umělecké ateliéry, prostory pro rezidenční umělce a sály pro koncerty, konference i divadlo. Hlavní cílovou skupinou jsou profesionálové i amatéři z oblasti tzv. kreativních průmyslů. Pro začínající podnikatele je určen Kreativní inkubátor.

 

DIGITAL INNOVATION HUB

https://pilsen-dih.org/

Pro podporu firem a veřejné správy v oblasti digitalizace vzniká projekt evropského Digital Innovation Hubu (eDIH). Předpokládá se spolupráce konsorcia subjektů z Plzeňského, Jihočeského a Karlovarského kraje.

Image
spolupráce - partner