FAV je součástí Středoevropské platformy pro plazmové inženýrství povrchů

Projekt propojuje Masarykovu univerzitu v Brně, Západočeskou univerzitu v Plzni a Univerzitu Komenského v Bratislavě. Má zvýšit šance jejich výzkumných týmů v budoucích výzvách programu Horizont Evropa.
Výzkum a vývoj

Fakulta aplikovaných věd (FAV) Západočeské univerzity v Plzni je součástí projektu COLOSSE, jenž propojuje česká a slovenská výzkumná pracoviště v oblasti plazmového povrchového inženýrství. Má zvýšit jejich potenciál pro zapojení se do programu Horizont Evropa a budoucích programů EU v oblasti výzkumu a inovací.

Plazmové povrchové inženýrství se zabývá úpravou povrchů materiálů s cílem změnit jejich funkční vlastnosti. Takové změny mohou zahrnovat například zlepšení smáčivosti povrchů nebo vytvoření speciálních vrstev s vlastnostmi jako je vysoká tvrdost, odolnost proti opotřebení, antibakteriální účinek či schopnost být kompatibilní s biologickými tkáněmi.

Projekt COLOSSE s celým názvem Central European Platform for Plasma-enabled Surface Engineering (Středoevropská platforma pro plazmové inženýrství povrchů) propojuje tři české a slovenské vysoké školy – Masarykovu univerzitu v Brně, Západočeskou univerzitu v Plzni a Univerzitu Komenského v Bratislavě. Jejich výzkumná centra v posledním desetiletí podpořily významné investice z Evropského fondu pro regionální rozvoj a jejich posláním je provádět špičkovou vědu s potenciálem umožňujícím vývoj nových technologií.

Západočeskou univerzitu reprezentuje výzkumné centrum NTIS Fakulty aplikovaných věd. Koordinátorem je Masarykova univerzita pod vedením prof. Petra Vašiny, na straně ZČU projekt vede Pavel Baroch z katedry fyziky a výzkumného centra NTIS, na straně Univerzity Komenského prof. Marián Mikula.

Všechny zmíněné univerzity již více než deset let utvářejí a podporují své regionální ekosystémy a vytvářejí sítě interakcí, které usnadňují přenos znalostí a využívání technologií povrchového inženýrství. Jejich výzkumná centra se spojila, aby podpořila svou publicitu a zviditelnění na mapě evropského výzkumu a vývoje. Společně budou rozšiřovat osvědčené postupy ve výzkumu přijímáním nových postdoktorandů ze zahraničí a prezentací svých aktivit v evropských centrech VaV, na konferencích a veletrzích. Plánují také uspořádat pro začínající výzkumné pracovníky a doktorandy školení v hard-skills a soft-skills a dvě výjezdní doktorandské konference s mezinárodním přesahem.

“Být součástí projektu COLOSSE považuji jednak za ocenění naší dosavadní činnosti a zároveň to vnímám jako posílení naší pozice v evropském výzkumném prostoru, které nejen nám, ale i dalším týmům na ZČU umožní zvýšit šance na úspěch v budoucích výzvách programu Horizont Evropa, eventuálně dalších programech EU v oblasti výzkumu a inovací,” říká Pavel Baroch.

Projekt COLOSSE financovaný z výzvy Pathways to Synergies 2023 (Horizont Evropa) potrvá od dubna 2024 do konce roku 2027.

Zdroj: ZČU v Plzni

Image
ZČU