Druhá výzva Kreativní vouchery vyhlášena!

Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo dne 15.1.2024 v pořadí již druhou výzvu KREATIVNÍ VOUCHERY. Jedná se o dotační nástroj, který pomáhá řešit nedostatečnou provázanost mezi malými a středními podniky a kulturními a kreativními odvětvími. Podnik bude moci podat žádost o voucher na služby kreativců na měkké inovace neboli kreativní řešení jejich produktu nebo služby.
Výzkum a vývoj
Podnikání

Žadatelé o kreativní voucher budou moci podávat své žádosti elektronicky prostřednictvím dotačního portálu Ministerstva kultury od 1. 2. 2024.

Více informací se zájemci dozvědí na těchto důležitých odkazech:

Text výzvy Kreativní vouchery a příloh https://mk.gov.cz/vyzva-0461-2024-kreativni-vouchery-ii-2024

Celostátní galerie kreativců  https://vouchery.kreativnicesko.cz/galerie-kreativcu

Dotační portál MK https://dpmkportal.mkcr.cz/default

Dotační nástroj je podporován z Národního plánu obnovy a přispívá k rozvoji kulturních a kreativních odvětví, která patří k prioritám RIS3 strategie.

 

Zdroj: www.ris3.cz

Image
ilustrační