Dostavba Dukovan? Možná příležitost pro firmy z Plzeňského kraje

Jednou z pěti oborových specializací Plzeňského kraje je Moderní energetika, která staví na významných kapacitách výzkumných organizací v regionu i na podnikovém výzkumu a vývoji. Plzeňský kraj má dlouholetou tradici v oblasti energetického strojírenství, v silnoproudé elektrotechnice, ve vývoji řídících a regulačních systémů a v dalších oblastech spojených s energetickou bezpečností či obecně s výrobou a distribucí energií. Projekt na dostavbu Dukovan může být příležitostí, jak dlouholetou tradici v regionu přeměnit v byznys a dlouhodobou spolupráci. V horizontu deseti let se má stavět nejen v Česku, ale také v Polsku, Nizozemsku, Finsku, Slovinsku a zřejmě i v dalších zemích.
Podnikání

O stavbu nového jaderného bloku v Dukovanech dnes soutěží americký Westinghouse, francouzské EDF a korejské KHNP. Všechny tři společnosti slibují velký podíl českých dodavatelů, a to až dvoutřetinový. Jak informuje Ekonomický deník, k možnému podílu českých firem na dukovanské zakázce ve výši až 65 % dospěla zveřejněná studie Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze, a to bez ohledu na to, kdo zakázku získá. Tuzemský hrubý domácí produkt by se v takovém případě mohl navýšit až o 234 miliard korun a příjmy veřejných rozpočtů o 96 miliard korun. „Studie VŠE je zpracována konzervativně, obsahuje pouze to, co je český průmysl jednoznačně schopen nabídnout. Kdybychom připočetli to, co je možné ještě v Česku vyrobit a dodat, tak se podíl může dostat přes 70 procent,“ prozradil redakci Ekonomického deníku Josef Perlík, výkonný ředitel Aliance české energetiky. Tomuto názoru je nakloněný i Roman Zdebor, ředitel českého zastoupení EDF, který poukázal na fakt, že na zakázce právě budované elektrárny Hinkley Point C ve Velké Británii se britské společnosti podílejí z 64 %, přestože rozsah průmyslové výroby související s jadernou energetikou je ve Velké Británii menší než v Česku.

Image
JE Dukovany

Prezident dceřiné firmy Westinghouse Česká republika Petr Brzezina  a Josef Perlík se dle Ekonomického deníku shodli, že podílu českých dodavatelů významně pomůže fakt, že vláda a Skupina ČEZ chtějí stavět čtyři velké jaderné bloky o výkonu nejméně 1000 megawattů. Dokud se hovořilo o stavbě jednoho bloku v Dukovanech, tak řadě firem nedávalo smysl vstupovat nebo se vracet do oboru jaderné energetiky. Podílet se na čtyřech blocích v Česku - dvou v Dukovanech a dvou v Temelíně, to už je výrazně atraktivnější byznys. Ředitel společnosti Elektrárna Dukovany II ze Skupiny ČEZ Petr Závodský v červnu na poslaneckém semináři řekl, že čtyři velké jaderné bloky vycházejí v dnešních cenách na 700 až 800 miliard korun. Při podílu 65 % to tedy znamená zakázky v rozsahu 455 až 520 miliard korun pro české podniky. O co největší podíl domácího průmyslu usiluje třeba Aliance české energetiky, která sdružuje například společnosti Škoda JS, Doosan Škoda Power, Metrostav, Sigma Group, ZAT či I&C Energo. K těmto čtyřem blokům v Česku lze navíc připočíst další potenciální zakázky v Evropě. Stavět se v horizontu deseti let má nejen v Česku, ale také v Polsku, Nizozemsku, Finsku, Slovinsku a zřejmě i v dalších zemích.

 

 

Právě zakázku na tři bloky v Polsku získal Westinghouse, který v březnu letošního roku pozval šéfy českých firem na setkání. Rozhlíží se po českém trhu a hledá možné dodavatele zařízení, služeb či technologií pro již zmíněné plánované nové jaderné elektrárny v Evropě. „Každý, kdo bude mít možnost dodávat a kvalifikuje se, tak dostane šanci. Obávám se, že bude spíš nedostatek než přebytek kapacit dodavatelů,“ citoval Brzezinu Ekonomický deník. Jak deník dále informuje, Westinghouse už s potenciálními českými dodavateli vyjednává, výsledkem je například 36 podepsaných memorand o porozumění. Mezi možné partnery patří třeba česká část koncernu Siemens, žďárský hutní podnik ŽĎAS nebo jaderně výzkumný podnik ÚJV Řež, jehož většinovým vlastníkem je ČEZ. České podniky by mohly dosáhnout i na prestižní zakázky, jako je dodávka turbíny či dílů primárního okruhu. Jednou z klíčových součástí každé jaderné elektrárny je parní turbína. Zájem vyrobit ji pro nový blok Dukovan má podle České nukleární společnosti plzeňská Doosan Škoda Power, ale nejméně v jednom případě to není reálné. ČNS dále uvedla, že francouzská společnost EDF koncem června oznámila, že v bloku Dukovany 5 bude umístěna turbína z produkce společnosti GE Steam Power. Její závod ve francouzském Belfortu je tradičním dodavatelem turbín Arabelle pro francouzské jaderné bloky. Ředitel pražského zastoupení EDF Roman Zdebor uvedl, že i s francouzskou turbínou je dosažení podílu 65 procent zakázek pro české firmy reálný. Škoda JS by totiž mohla vyrobit a dodat vnitřní díly reaktoru a další zařízení primárního okruhu. Spolu s dalšími českými společnostmi by se mohla podílet na dodávce celých systémů pro nejadernou část elektrárny. Nejednalo by se přitom o novou spolupráci. Vnitřní díly reaktoru Škoda JS v minulosti dodala pro reaktory typu EPR ve Finsku a Číně a nyní je vyrábí pro již zmíněnou elektrárnu Hinkley Point C ve Velké Británii.

Byť ze studie Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze vyplývá, že  možný podíl českých firem na dukovanské zakázce by mohl dosáhnout výše až 65 % bez ohledu na to, kdo zakázku získá, stejné dodavatele si americký Westinghouse, francouzské EDF nebo korejské KHNP nevyberou. Kdo ze zájemců tedy nabídne největší byznysovou příležitost pro české firmy? KHNP je státní společnost, a tak musí v případě nových projektů výstavby jaderných zařízení pořádat výběrová řízení na nákup zařízení, což znamená, že nelze zaručit stoprocentní úspěch českých zájemců. Korejci, kteří by pravděpodobně dokázali dodávky zajistit od vlastních dodavatelů, již loni přislíbili, že v případě výhry v tendru vyrobí turbínu pro nový dukovanský blok Doosan Škoda Power. „Za účelem rozšíření rozsahu dodávek hlavních zařízení souvisejících s turbogenerátorem vedeme technická jednání se společností Doosan Škoda Power a v blízké budoucnosti je dokončíme," uvedl Harry Chang, mluvčí KHNP pro český projekt. Pokud by zvítězil Westlinghouse, asi by nevyužil služeb společnosti ZAT, která vyrábí řídicí systémy do reaktorů. EDF by pravděpodobně použila trubíny Arabelle místo těch od Škody Doosan, ale zase by to byl silný partner v Evropě vedle Německa, které jádru moc nakloněné není. V Česku je dostavbě Dukovan nakloněna vláda, opozice i veřejnost.

Foto: Skupina ČEZ

 

Realizováno v rámci projektu Smart Akcelerátor Plzeňského kraje III, reg. č.: CZ.02.01.02/00/22_009/0008121