Doosan Škoda Power a SPŠS a SOŠ prof. Švejcara zkvalitňují strojírenské obory

Plzeňský kraj je odjakživa domovem strojírenství. Zdejší strojírenské firmy mají bohatou historii, jejich produkce má vysokou kvalitu a velkou přidanou hodnotu jak pro region, tak pro ekonomiku celé České republiky. Společnost Doosan Škoda Power ve spolupráci se Střední průmyslovou školou strojnickou a Střední odbornou školou profesora Švejcara a Plzeňským krajem proto aktivně podporují nábor žáků do technických oborů. S novým školním rokem zřizují Relaxační zónu, která přispěje k rozvoji výuky. V areálu plzeňského výrobce turbín se žáci mohou těšit na modernizované Centrum odborného výcviku.
Vzdělání

Relaxační zóna byla slavnostně otevřena v pondělí 4. září. Její součástí je i informační kanál pro žáky a rodiče. Najdou v něm informace o Centru odborného výcviku, o stipendijním programu Doosan Career Junior, aktuální nabídky stáží, stejně jako příběhy absolventů školy, kteří se nyní úspěšně realizují v oboru v závodech společnosti Doosan Škoda Power.

Střední škola, která strojaře vychovává, si zaslouží ze strany společnosti Doosan Škoda Power a Plzeňského kraje podpořit nejen v náboru žáků, ale také v propagaci technických oborů a inovaci odborné výuky,“ komentuje otevření Relaxační zóny Ing. Jarmila Konopová, ředitelka SPŠS a SOŠ prof. Švejcara.

Součástí projektu je Centrum odborného výcviku, které bude otevřeno o týden později v prostorech výrobce parních turbín. Vybraným žákům z oborů strojní mechanik, obráběč kovů, mechanik strojů a zařízení, mechanik seřizovač poskytne odbornou výuku v praxi. Součástí Centra je moderní a kvalitní technické a strojní vybavení, zázemí pro žáky a odborná učebna.

Image
Doosan relax

Pokračování úspěchu a další rozvoj naší společnosti plně závisí na schopnostech a dovednostech našich zaměstnanců. Proto velmi vítáme přímou spolupráci se středními průmyslovými školami v Plzni a uděláme společně maximum pro další popularizaci vybraných technických oborů, jejichž absolventům můžeme nabídnout zajímavou práci a odpovídající podmínky,“ říká Mgr. Richard Kabuď, MBA, personální ředitel Doosan Škoda Power a dodává, že staré rčení „řemeslo má zlaté dno“ platí dodnes. Absolventům Centra odborného výcviku může úspěšný výrobce turbín poskytnout práci na zakázkách v desítkách zemí světa a zároveň jim umožní kontinuální vzdělávání tak, aby byli vždy technickou špičkou v oboru. “Věřím, že možnost absolvovat technickou výuku v naší moderní společnosti žáky a jejich rodiče zaujme, a zároveň široká škála benefitů a stipendií pro ně budou motivací k dalšímu vzdělávání,“ dodává Richard Kabuď.

 

Propojování požadavků firem s nabídkou vzdělávání v regionu a rozvoj partnerství mezi zaměstnavateli a středními školami je jednou z priorit Plzeňského kraje. Spolupráci je nutné zaměřit již na nábor žáků do oborů, které budou mít perspektivu. Obsah a zaměření jednotlivých oborů vzdělávání je přizpůsobován jak požadavkům zaměstnavatelů, tak dlouhodobým trendům souvisejících s automatizací a robotizací. Stále důležitějším se stává také další vzdělávání, aby si ti, kteří už vstoupili na trh práce, mohli průběžně doplňovat vzdělání v rámci tzv. Národní soustavy kvalifikací podle potřeb zaměstnavatelů. Proto jsem rád, že se společnost Doosan Škoda Power rozhodla do dalšího vzdělávání zapojit a stát se první autorizovanou osobou pro profesní kvalifikaci Montér točivých strojů,“ říká hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták.

Image
Doosan relax

„Plzeňský kraj dlouhodobě podporuje technické vzdělávání a motivuje žáky ke studiu technických oborů. Obecně lze říct, že naším zájmem je i navyšování zapojení odborníků z praxe do vzdělávání žáků. Je však nutné podotknout, že v tomto případě jsou omezené  možnosti při jejich odměňován a  toho plynoucího zájmu jejich zapojení. Vítáme a jsme velmi nakloněni aktivitě firem, které jsou schopny tyto odborníky propůjčit a spolupodílet se na jejich ocenění.  SPŠ strojnická a SOŠ prof. Švejcara získala finanční dotaci z programu Motivace pro technické vzdělávání, v rámci kterého pořádá kroužky pro žáky základních škol v oblasti objektového programování, počítačové grafiky nebo 3D tisku. Žáci této školy také při nástupu do 1. ročníků technických oborů dostávají kufříky se sadou ručního nářadí a mají možnost čerpat 500 Kč měsíčně na ubytování v domově mládeže,“ dodává Ing. Vladimír Kroc, náměstek hejtmana Plzeňského kraje pro oblast školství a sportu.

 

Svět strojírenství se stejně jako další obory neustále vyvíjí, proto je potřeba modernizovat i školní vzdělávací plány, aby odpovídaly aktuálním změnám ve světě techniky. Jednou z nejžádanějších profesí je Montér točivých strojů. Jde o vysoce kvalifikovanou pozici, na které zaměstnanci řídí a provádí montáže a opravy parních turbín na externích montážích doma i v zahraničí. Proto se společnost Doosan Škoda Power rozhodla, že požádá Ministerstvo průmyslu a obchodu o autorizaci, a stane se první autorizovanou osobou pro profesní kvalifikaci Montér točivých strojů v České republice. Bude tak oprávněna zkoušet uchazeče a zájemce o zaměstnání z odborné způsobilosti, jak je definována Národní soustavou kvalifikací.

O DOOSAN ŠKODA POWER

Doosan Škoda Power je součástí silné skupiny společností sjednocených pod Doosan Group, která svým zákazníkům po celém světě dodává špičkové technologie a služby vysoké kvality a hodnoty.

Doosan Škoda Power je předním světovým výrobcem a dodavatelem zařízení pro elektrárny, zejména pak soustrojí parní turbína - generátor ve výkonovém rozsahu 3 až 1 200 MW. Firma má bohaté zkušenosti a reference v aplikacích pro paroplynové a fosilní elektrárny, CHP, jaderné elektrárny a solární elektrárny (CSP), spalovny biomasy, atd. V oblasti servisu společnost nabízí generální opravy s výměnou opotřebených komponent, dlouhodobý pozáruční servis nebo retrofit či modernizaci parní turbíny vlastní i cizí výroby. Každoroční investice do výzkumu a vývoje zajišťují nabídku vysoce kvalitních produktů, které splňují specifické požadavky zákazníků.

www.doosanskodapower.com

 

PODPORA TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PLZEŇSKÝM KRAJEM

Sady ručního nářadí pro žáky 1. ročníků technicky zaměřených učebních oborů

Na podporu odborného vzdělávání a motivaci žáků při výběru technických učebních oborů je zaměřeno předávání technických kufříků se sadou nářadí žákům 1. ročníků strojírenských, elektrotechnických, stavebních, zemědělských a lesnických oborů.

 

Příspěvek 500 Kč na ubytování žákům 1. až 3. ročníků technicky zaměřených učebních oborů

Jedná se o podporu zájmu žáků o učební obory skupin 23 (strojírenství), 26 (elektrotechnika), 36 (stavebnictví) a 41 (zemědělství a lesnictví) tím, že žákům 1. až 3. ročníků v těchto oborech bude poskytnut příspěvek na ubytování v domově mládeže ve výši 500 Kč měsíčně.

 

Soutěž „Technická olympiáda Plzeňského kraje“

Jedná se o soutěž školních týmů středních škol v řešení tematických okruhů technických problémů, své výsledky soutěžní týmy prezentují v aule ZČU v Plzni. Tematické okruhy vybírají jednotlivé fakulty ZČU v Plzni.

 

Soutěž „Technika má zlaté dno“

Cílem soutěže je zvýšení zájmu žáků o technické obory a podpora spolupráce základních a středních škol. Týmy složené z dvou žáků ZŠ a dvou žáků SŠ mají za úkol sestrojit pomocí stavebnic Merkur a Boffin zařízení dle předloženého zadání.

 

Soutěž „Řemeslo má zlaté dno“

Cílem soutěže je popularizace řemeslných oborů mezi žáky základních a středních škol. Soutěž je určena pro žáky a žákyně škol Plzeňského kraje ve třech věkových kategoriích, 1. stupeň ZŠ (1. – 5. třída), 2. stupeň ZŠ (6. – 9. třída) a střední školy (1. a 2. ročník). Dále mohou soutěžit účastníci zájmového a neformálního vzdělávání v domech dětí a mládeže a v Techmania Science Center. Žáci mohou do soutěže zaslat různé typy vlastních výrobků.

 

Soutěž robotiky

Soutěž je určena pro čtyřčlenné týmy žáků středních škol a základních škol, kteří pod vedením lektora v rámci mimoškolní činnosti sestaví robota, který bude schopen pomocí senzorů absolvovat předem neznámou trať v co nejkratším čase. Pro žáky středních škol Plzeňský kraj pořádá soutěž robotiky na celostátní i mezinárodní úrovni.

 

Program „Motivace pro technické vzdělávání mládeže Plzeňského kraje“

Žádost o dotaci mohou podat střední školy zřizované Plzeňským krajem, které jsou vhodným způsobem vybaveny a jsou schopny poskytnout žákům základních škol, zejména 6. až 9. ročníků, přípravu pro studium technických oborů na středních školách v Plzeňském kraji formou zájmových kroužků v činnostech elektrotechnických, stavebních, zpracování kovových materiálů, zpracování dřeva a dalších.

Ručičky kraje

Prezentační akce středních škol pořádaná Plzeňským krajem ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR. Cílem prezentace je seznámit děti s technickými obory a přilákat je do škol, které je vyučují. Spolu se středními školami se prezentují i firmy nabízející uplatnění absolventům technických a přírodovědných oborů.

 

Řemeslné kempy v rámci podpory talentovaných žáků

Odborné řemeslné kempy jsou určeny žákům 1. a 2. ročníků v oborech Mechanik opravář motorových vozidel, Opravář zemědělských strojů, Elektromechanik, Elektrikář, Strojní mechanik, Obráběč kovů a Truhlář. Nejlepší žáci z jednotlivých středních škol se pod vedením zkušených pedagogů a odborníků z praxe seznamují s novinkami a zdokonalují se ve svém oboru.

 

Webový portál www.technikaaremeslo.cz

Portál byl zřízen jako marketingová podpora technických a řemeslných oborů v rámci Krajského akčního plánu. Je zde prezentováno 26 středních škol, jejich nabídka oborů s popisem, kontakty, informace k přijímacímu řízení a další aktuality.

 

www.plzensky-kraj.cz

Zdroj: tisková zpráva