Díky programu Platinn bude chytrá reklamka ještě chytřejší

Úspěšná plzeňská reklamní agentura Christo Group, která se věnuje marketingové komunikaci a designu, má na svém kontě celou řadu spokojených klientů a dvacet profesních cen od nás i ze zahraničí. V roce 2020 a 2021 společnost získala ocenění Multi Award Winner v kategorii Most Inovative Creative Design Agency v Londýně.
Strategie RIS 3

Tým Christo Group v čele se zakladatelem Petrem Smolou se snaží neustále hledět kupředu a nabízet stále kvalitnější služby. I z tohoto důvodu se tahle chytrá reklamka zapojila do programu Platinn Regionální rozvojové agentury Plzeňského kraje, který aktivně podporuje začínající i existující firmy v jejich rozvoji, a to jako úplně první klient v tomto regionu.

Pane Smolo, vaše reklamní agentura Christo Group je první vlaštovkou, která se přihlásila do programu Platinn, realizovaného v rámci nástroje Smart Akcelerátor Plzeňského kraje. Jak jste se o tomto programu dozvěděl? Byla to náhoda, nebo jste chtěl využít rad externího experta a narazil jste právě na tuto možnost?

S nabídkou nás oslovil pan Duchek z Podnikatelského a inovačního centra Plzeň. Program nám přišel zajímavý. Je to způsob, jak podpořit české firmy v oblasti inovací a rozvoje a pomoci jim expandovat na zahraniční trhy. Znalost o Česku a jeho možnostech je v zahraničí poměrně malá a čím dál jedeme, tím je menší. Zároveň je externí koučing možností, jak překonat interní profesní slepotu a získat nový pohled na tržní příležitosti – to je velmi důležité. Firmy by měly komunikovat více mezi sebou navzájem, a to by měl dle mého názoru stát více podporovat. Víc se integrovat do zájmových a profesních skupin, to by firmám jistě pomohlo. V portfoliu našich klientů máme firmy, které dokáží vyrobit skvělé produkty, pracují s velkým podílem know-how, ale mají minimální podporu v oblasti marketingu a exportu. Program Platinn jde v tomto ohledu dobrým směrem.

Program Platinn je jednoduchý, přímočarý, uchopitelný. Komunikace probíhá na osobnostní úrovni, společným zájmem je řešit věci dopředu. Platinn by měl pomoci každé společnosti bez ohledu na to, čím se zabývá. Myslím si, že přináší pozitivní změnu do každé společnosti. Je to opravdu dobrý nápad.

Máte za sebou už několik sezení. Jak koučing probíhá? Splňuje v tuto chvíli vaše představy?

Naše schůzky jsou tripartitní. Účastní se jich kromě mě a našeho kouče pana Stejskala také pan Duchek a všechny tři názory vytváří třecí plochy, které jsou však velmi zajímavé a důležité. Chtěli bychom se zaměřit zejména na export. V rámci analýzy, kterou provádíme pomocí myšlenkových map, se nyní dostáváme k hodnotícím kritériím ze strany zákazníka, ke spotřebitelským očekáváním. Probíráme i to, jak se mění chování trhu. V rámci covidu se komunikace přesunula masivně do on-linu. Online technologie se budou dále prohlubovat, do postcovidové normality se budeme vracet velice pozvolna, bude se dále prohlubovat e-commerce, nejen v oblasti produktů, ale i služeb. Na to je třeba reagovat.

Jak se podle vás situace změní ve vašem oboru?

Podle mého názoru se situace do starých časů zcela nevrátí. Nárůst e-commerce je viditelný. Je to komfortní pro všechny, nákupy z celého světa přes mobilní zařízení jsou pohodlné, rychlé, čím dál bezpečnější…Ale “shopping” je i o sociální interakci. Má to spoustu sociologických a generačních konektivit, vztahujících se na skupiny zákazníků, dochází k výměně generací a s ní ke změně chování a schopnosti užívání moderních technologií.

Dochází a dojde k centralizaci vlivu společností, chování spotřebitelů se tak jistě promění. Je třeba si uvědomit, že žijeme ve velice dynamické době, která klade zcela nové nároky jak na jednotlivce, tak na celé společnosti.  Zažíváme proměnu světa lokálního i globálního, dlouhodobě máme růstové ekonomické koeficienty, ale náš spotřebitelský koš je zaměřený na kvantitu. Budeme-li chytří, zaměříme se na kvalitu. Tak bychom se měli dostat technologicky, sociálně, enviromentálně, ale třeba i politicky vpřed, a to zlepší výhled na udržitelnou budoucnost.

Komunikace se zákazníky se opravdu přenáší velmi rychle do onlinového prostředí. Konkurence sílí, inovace se zrychlují, a jen ti nejrychlejší a nejinovativnější si udrží a posílí své postavení. Je program Platinn cestou, jak zvýšit svou konkurenceschopnost?

Konkurenceschopnost je velice důležitá a program Platin společnostem určitě může v dané oblasti pomoci, ale nesmíme zapomenout na hodnotový rámec, ve kterém konkurenceschopnost vzniká, je to integrace vizí a podpora „českého“ prostředí. K tomu Platinn může v ideálním případě přispět.

Souhlasíte s tvrzením, že i reklamní agentura potřebuje reklamu, nebo je to tak, že kovářova kobyla chodí bosa a bez reklamy?

Reklamka bez reklamy je fenomén, prožili jsme jisté období, kdy klienti na nás stáli „frontu“ a byli jsme „vyprodaní“. Zakázky se různily, co do rozsahu, tak i zaměření. Ale s rozvojem našich služeb a specializací dnes pracujeme zcela jinak, a to komplexně a naše klienty posouváme v celé řadě oblastí současně a dlouhodobě. Podařilo se nám například u některých našich klientů stonásobně zvýšit obrat, nebo z nich udělat jedničky na trhu, a to nás nesmírně těší.

Už jste to zmínil. Úlohou kouče je v první fázi spolupráce přicházet s relevantními dotazy, které by samotné manažery nenapadly, přinášet pohled na postavení firmy nebo řešení jejího projektu zvenčí. Co jste se o své firmě dozvěděl nového?

I my trpíme profesní slepotou, jsme složití, rychlí, málo edukativní pro naše klienty a tak dále, zkrátka je důležité definovat ona slabá místa a pak pracovat na jejich posílení a k tomu je kouč ideální. Přinese pohled zvenčí, nadefinuje priority a pak společně pracujeme na zlepšení. Já říkám – bez revoluce není evoluce.

Vaším koučem je Petr Stejskal, který se v oblasti obchodu a marketingu v českých i mezinárodních firmách věnuje více než 40 let. Podle jakého klíče je kouč vybírán, respektive můžete si vlastně vybrat?

Prostředí, úroveň, firemní kultura, má to svá specifika. Nastavení work-flow odpovídá firemní kultuře, pro kterou člověk pracuje a podle toho je vybraný také kouč. Vybrali jsme si na webu z určitého množství koučů, kde je tedy dle mého názoru například málo žen, ale vybrali jsme si dobře. Petr Stejskal je matador v oboru, má know-how z tuzemska i ze zahraničí. Představuje v rámci našeho potkávání vzor klasického zákazníka, tam vznikají ty užitečné třecí plochy, o nichž už jsem mluvil. Pan Stejskal při určitých tématech hraje „ostrého“ zákazníka a jde mu to skvěle, koukáme na to z obou stran, zákazník – dodavatel. Jedním slovem „skvělé“, a i když se i hádáme, nacházíme porozumění pro obě role. A věřte mi, že ony role na tuzemském a zahraničním trhu se opravdu liší...Něco o tom víme, děláme i po světě.

Vaše agentura Christo Group se stala Nejinovativnější kreativní designovou agenturou v klání INNOVATION & EXCELLENCE AWARD 2020 i 2021. Mohl byste prozradit, čím si takové ocenění vysloužila?

Na jaře 2020 nás z Londýna oslovila společnost Corporate LiveWire, zda se nechceme zúčastnit soutěže INNOVATION & EXCELLENCE AWARD, kterou udělují napříč všemi lidskými činnostmi. Poslali jsme pár našich referencí z různých oborů, například práce pro firmu Hastings nebo KOH-I-NOOR. Dlouho se nic nedělo, nepřikládali jsme tomu váhu, všude v té době řádil covid. Pracovali jsme v rámci projektu korporátní komunikace pro jednu velkou společnost, a to ve 42 zemích světa, tak možná podnět vzešel odtamtud?

A pak nám přišel mail, že nás na základě odborné komise vybrali. Uspěli jsme v rámci kategorie Best Innovation Creative Agency. Bylo to v konkurenci 33 zemí světa, nominantů bylo 18 000, takže to je poměrně velký úspěch. Podle komise sestavené z odborníků z oboru jsme univerzální v oblasti kreativity, přinášíme inovativní metody v rámci komunikace a nabízíme naše služby na špičkové úrovni, což mě a bezesporu i kolegy velmi potěšilo. O kvalitu v naší práci na úrovni západních zemí usiluji celou dobu, co Christo vedu. S dalšími lídry v oboru nás publikovali v katalogu v nákladu 150 000 ks, dostali jsme cenu, i když jsme ji bohužel přebírali jen virtuálně. Je to v době covidové vzpruha.

Christo Group vedete už 26 let. Velmi úspěšně, o čemž svědčí nejen toto ocenění. Nenapadlo vás, že byste i vy mohl koučovat?

S předáváním vědomostí a znalostí mám jisté zkušenosti. Učil jsem na vysoké škole, a tak mi didaktický přístup není cizí. Pan Duchek mi to nabídl a do jisté míry bych se nebránil. Naše portfolio služeb je ale poměrné široké, takže bychom museli najít nějakou výseč služeb, které bychom mohli společnostem v rámci koučingu nabídnout. Marketingová komunikace je složitá, zahrnuje řadu témat, vždy osobně analyzuji a měním věci podle důležitosti a efektivity. Někde bychom museli začít pravděpodobně úplně od začátku, například od korporátní identity...

A proč právě Christo Group? Žádná oblast komunikace vám není svatá?

Vyzdvihl bych hlavně naši flexibilitu, máme specializované ateliéry designu, grafiky, fotografie...Jsme malým týmem silných hráčů a umíme kreativitu až po její aplikace do komunikačních kanálů. Hrajeme roli lékařů, snažíme se slabá místa ve společnostech zaléčovat, odhalujeme příčiny a měníme důsledky a nacházíme řešení.  A to mne i po 26 letech práce neskonale baví.

Image
Petr Smola

Petr Smola je zakladatel a výkonný ředitel úspěšné plzeňské reklamní agentury Christo Group a zároveň také malíř a grafik. Vystavoval u nás i v zahraničí, kde je také  zastoupen v mnoha sbírkách. Vytvořil velký cyklus obrazů pro automobilku Mazda, jeho výtvarnou realizaci najdeme například také v České národní bance. Po absolvování oboru výtvarné kultury na Západočeské univerzitě v Plzni působil jako asistent na univerzitě  v několika výtvarných ateliérech. Studoval grafiku   u profesora Ladislava Čepeláka na AVU v Praze. V 90. letech vedl ateliér grafiky v Plzni a Regensburgu.

V roce 1996 založil ateliér designu a grafiky a tím položil základ reklamní společnosti, tehdy Christo 1918. Později svou společnost rozšířil o ateliér fotografie, filmu a designu. V současně době Christo Group vytváří vizuální koncepty pro dvě celosvětové jedničky ve svých oborech. Mezi klienty Christo Group, jejíž práce již zamířila do více než padesáti zemí světa, patří například Škoda TRANSPORTATION, Doosan, Lidl, Heluz, Cemix, Albixon nebo ČEZ.