Den otevřených dveří Fakulty aplikovaných věd ZČU v Plzni

Fakulta aplikovaných věd západočeské univerzity v Plzni zve na Den otevřených dveří ve středu 1. února od 9 do 15 hodin. Po celý den budou návštěvníkům k dispozici zástupci všech kateder, v 9 a  11 hodin je pro zájemce naplánováno setkání s vedením fakulty. Přístupné budou také některé laboratoře.

Fakulta aplikovaných věd je fakultou inženýrsko-přírodovědného typu poskytující vzdělání ve fyzice, geomatice, informačních technologiích, kybernetice, matematice, mechanice a stavitelství. V akreditovaných studijních programech připravuje vysoce kvalifikované odborníky, kteří nemají problém s uplatněním na trhu práce.

Jednotlivé katedry mají akreditovány výzkumné programy, doktorské studijní programy a mohou provádět i habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem.

Fakulta sídlí v budově, která získala cenu primátora města Plzně v kategorii novostaveb za rok 2014. Jedná se o společný objekt výzkumného centra NTIS – Nové technologie pro informační společnost a CTPVV – Centrum technického a přírodovědného vzdělávání a výzkumu.

Adresa:
Technická 8, 301 00 Plzeň
tel: +420 377 632 001

web: fav.zcu.cz

fav-logo

O studiu

Studenti nacházejí uplatnění jako programátoři, projektoví manažeři, vedoucí informačních oddělení v menších i větších firmách po celé ČR, ale i v zahraničí. 

Zdroj: ZČU v Plzni

 

FAV