Chcete zavést inovaci do každodenní praxe? Využijte možnost požádat o dotaci

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo 3. veřejnou soutěž programu The Country for the Future, ve které je možné získat finanční podporu na zavádění inovací do podnikové praxe. Podporovány jsou projekty malých a středních podniků, využívající moderní technologie, výsledky výzkumu a vývoje či principy digitalizace a Průmyslu 4.0 k inovacím, které svými ekonomickými i neekonomickými přínosy pomohu příjemcům podpory zvýšit jejich mezinárodní konkurenceschopnost. Inovace musí být uvedeny do praxe bezprostředně po ukončení projektu.
Podnikání

S dotazy se můžete obrátit na konzultanty BIC Plzeň, kteří mají se zpracováním žádostí do programu  The Country for the Future nemalé zkušenosti.

Aktualizované informace z Ministerstva průmyslu a obchodu

Image
obecný - bublina - žlutá