Chceme začít

Máte nápad, plán a vidíte díru na trhu? Jděte do toho a začněte podnikat nebo posuňte svou firmy o level výš! Pomůžeme vám. Můžete využít Inkubační program s dotací od Plzeňského kraje pro začínající firmy, regionální program PLATINN pro stávající firmy nebo se spojit s některou z poradenských organizací, kde vám poradí a pomohou. Držíme vám palce!
Podnikání

Inkubační program s dotací od Plzeňského kraje

Inkubační program je určen pro jednotlivce nebo týmy z Plzeňského kraje, které pro uskutečnění svého inovačního podnikatelského záměru již založily firmu nebo se k tomu v dohledné době chystají. Díky zapojení do programu si za pomoci konzultantů detailně promyslíte svůj podnikatelský plán. Využijete zpětné vazby od odborníků, ověříte si životaschopnost svého záměru. Ujasníte si, jak dále postupovat a za jakých podmínek bude váš záměr úspěšný, připravíte si prezentaci pro potencionální finanční partnery. Účast v programu vám také přinese nové užitečné kontakty a získáte počáteční publicitu.

Více informací na BICPORT

Regionální program PLATINN 

Pro koho je program určen?

Malé a střední podniky (MSP) se sídlem nebo provozovnou v Plzeňském kraji. Firmy s vlastním produktem, které chtějí rychleji růst a zvýšit ziskovost, zavádějí náročnější inovace, ale postrádají některé potřebné zkušenosti.

Jak program funguje?

Na základě prvotní analýzy s konzultanty programu definujete problémovou oblast pro expertní pomoc a stanovíte cíle spolupráce s expertem. Vyhledáme pro Vás nejvhodnějšího experta s ohledem na definovanou oblast. Na základě třístranné smlouvy o spolupráci Vám poskytneme 40 hodin expertních služeb! V průběhu spolupráce budeme s Vámi i expertem v pravidelném kontaktu. Po ukončení spolupráce vzájemnou spolupráci vyhodnotíme. Veškeré náklady na služby experta v první fázi uhradíme! Podpora je poskytována v režimu de minimis.

Máte-li zájem o více informací či osobní konzultaci, obraťte se na:

Ing. Martin Holubec, +420 724 506 929, holubec@bic.cz 

Ing. Pavel Duchek, +420 777 228 606, duchek@rra-pk.cz