Chceme začít

Máte nápad, plán a vidíte díru na trhu? Jděte do toho a začněte podnikat! S rozjezdem vám pomůžeme. Můžete využít inkubační program nebo se spojit s některou z poradenských organizací, kde vám poradí a pomohou. Držíme vám palce!
Podnikání

Regionální program PLATINN 

Pro koho je program určen?

Malé a střední podniky (MSP) se sídlem nebo provozovnou v Plzeňském kraji. Firmy s vlastním produktem, které chtějí rychleji růst a zvýšit ziskovost, zavádějí náročnější inovace, ale postrádají některé potřebné zkušenosti.

Jak program funguje?

Na základě prvotní analýzy s konzultanty programu definujete problémovou oblast pro expertní pomoc a stanovíte cíle spolupráce s expertem. Vyhledáme pro Vás nejvhodnějšího experta s ohledem na definovanou oblast. Na základě třístranné smlouvy o spolupráci Vám poskytneme 40 hodin expertních služeb! V průběhu spolupráce budeme s Vámi i expertem v pravidelném kontaktu. Po ukončení spolupráce vzájemnou spolupráci vyhodnotíme. Veškeré náklady na služby experta v první fázi uhradíme! Podpora je poskytována v režimu de minimis.

Máte-li zájem o více informací či osobní konzultaci, obraťte se na:

Ing. Martin Holubec, +420 724 506 929, holubec@rra-pk.cz 

Ing. Pavel Duchek, +420 777 228 606, duchek@rra-pk.cz