Žárové nástřiky: plazmatický nástřik APS

120 lidí v týmu
založeno 1907
Plzeň-město

 

Realizací investice do plazmové technologie a nových prostor společně se zavedením certifikace NADCAP se Výzkumnému a zkušebnímu ústavu Plzeň s.r.o. (VZÚ Plzeň) otevírají
možnosti stát se nejen dodavatelem do leteckého průmyslu, ale i energetiky, automotive, železniční dopravy, v oblasti elektropohonů, zemědělství, v textilním a petrochemickém průmyslu a dřevo zpracovatelském průmyslu. 

Díky přesunu oddělení žárových nástřiků do nových prostor dochází k upgradu stávající technologie HP/HVOF a také k pořízení technologie plazmatického nástřiku APS.

Technologie plazmového nástřiku:

 • Principem metody je hoření elektrického oblouku mezi wolframovou katodou a měděnou anodou.
 • Možný nástřik i těžkotavitelných materiálů díky vývinu plazmatu o vysoké teplotě (až 20 000 °C).
 • Povlaky termálních bariér (TBC povlaky) a samoobrusitelné povlaky (abradable povlaky).

Parametry plazmatické technologie:

 • Kabina – 11 m x 4 m x 3 m
 • 6 m stand alone spray lathe (6 t)
 • Tilting turntable (robot integrated)
 • ABB Robot 2600
 • Zdroje a chladič
 • Kompletní plasmový kaskádový systém (Simplex), včetně podavače a ovládací konzole
 • Filtrace
 • Umístění v hale

Parametry nové haly "Karlov" v Plzni

 • rozměr haly v průmyslové zóně: 60 m x 18 m x 10 m

 

Smart Akcelerátor Plzeňského kraje CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0003807