Zajímá vás možnost účasti na mezinárodní stáži?

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyhlašuje výzvu k podávání přihlášek na obsazení 3 míst na stáži u mezinárodní organizace ESO (Evropská jižní observatoř) v Německu nebo v Chile pro období září 2021 – srpen 2022.
Vzdělání

Přihlásit se může student, který je zapsán v magisterském nebo doktorském studijním programu na vysoké škole v ČR v některém z níže uvedených oborů. Možnost je otevřena i v kategorii Stážista pro ty, kteří již pracují ve výzkumné organizaci v ČR, nepřekročili věk 32 let a studovali magisterský či doktorský studijní program v ČR v uvedených oborech.

Obory pro stáž:

Astronomie, Astrofyzika, Softwarové inženýrství, Elektronické inženýrství, Strojírenství, Řídicí technika, Optické inženýrství, Provozní inženýrství, Projektový management

Více informací najdete ZDE, podmínky výzvy ZDE

Zdroj: MŠMT

internacionalizace