Výzkum a vývoj v kraji

Spolupráce s průmyslem na národní i mezinárodní úrovni

Více informací

Silný firemní výzkum a vývoj

Více informací

Kvalitní výzkumné týmy

Více informací

Prestižní výzkumná témata

Více informací

Přírodní, humanitní a sociální vědy

Výzkum a vývoj v přírodních, humanitních a sociálních vědách probíhá napříč fakultami, ústavy a pracovišti Západočeské univerzity v Plzni. Jedná se především o Fakultu aplikov
Více informací

Lékařské vědy

Výzkum a vývoj v lékařských vědách probíhá zejména napříč fakultami, ústavy a vědeckými pracovišti Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy a Biomedicínského centra. Zaměřují
Více informací

Technické vědy

Výzkum a vývoj v technických vědách probíhá napříč fakultami, ústavy a vědeckými pracovišti Západočeské univerzity v Plzni. Dalšími výzkumnými organizacemi jsou např. COMTES F
Více informací

Podpora regionální spolupráce

Více informací

Podpora pro zahraniční výzkumníky

Připojte se k řadě odborníků působících v regionu a pracujících na zajímavých výzkumných projektech. Ať již v rámci samotných univerzitních pracovišť nebo ve výzkumných centrech v
Více informací

Podpora mezinárodní spolupráce

Inovační projekty vnímáme v mezinárodním kontextu.
Více informací

Spolupráce VO a aplikační sféry

Možnosti spolupráce výzkumných organizací a aplikační sféry
Více informací