Výzkum v kraji

Podpora regionální spolupráce

Více informací

Podpora pro zahraniční výzkumníky

Připojte se k řadě odborníků působících v regionu a pracujících na zajímavých výzkumných projektech. Ať již v rámci samotných univerzitních pracovišť nebo ve výzkumn

Více informací

Podpora mezinárodní spolupráce

Inovační projekty vnímáme v mezinárodním kontextu.

Více informací

Spolupráce VO a aplikační sféry

Možnosti spolupráce výzkumných organizací a aplikační sféry

Více informací