Výzkum a vývoj vysoce přesných produktivních řezných nástrojů nové generace s využitím inovativních technologií a progresivních materiálů

6 lidí v týmu
2012–2015
ČR – EU

 

Cílem řešení projektu bylo vyvinout, vyrobit a vyzkoušet nové nástroje pro vystružování především maloprůměrových velmi přesných děr. Dosažené technicko-ekonomické výsledky (poměr výkon, cena) nových nástrojů musely být min. o 50 % lepší oproti současnému stavu. Prostřednictvím uplatnění nových konstrukcí, geometrií, technologií a výroby řezných nástrojů, spolu s výkonnými řeznými materiály na nástrojích bylo dosaženo vyšší produktivity, snížení nákladů a zvýšení spolehlivosti.

Nástroje byly osazeny výkonnými řeznými materiály, především cermety, ale i slinutými karbidy CBN a PKD. Při řešení se uplatnila vlastní patentovaná konstrukce vystružovacího nástroje. Pro toto provedení nástroje se povedlo navrhnout, s ohledem na použití vhodné geometrie, vhodné technologické postupy výroby a kontroly. 

Dále byly identifikovány optimální pracovní podmínky a aplikační oblasti. Pro nové nástroje byla zpracována technická dokumentace. Nové řady nástrojů byly bezprostředně po skončení projektu uvedeny na trh. Dosažené výsledky řešení jsou předmětem průmyslové ochrany.

V silné konkurenci všech projektů získala v září 2017 Fakulta strojní spolu s hlavním řešitelem, firmou Final Tools a.s. (dřívější HAM – FINAL, s.r.o.) ocenění TAČR za tento projekt , které převzala v budově Národního muzea v Praze.

V rámci slavnostního večera došlo k ocenění nejlepších projektu výzkumu, vývoje a inovací, které Technologická agentura České republiky (TAČR) podpořila. Projekt zvítězil v kategorii Ekonomický přínos a to vzhledem k dosaženým technicko-ekonomickým výsledkům (poměr výkon/cena) nových nástrojů, který je min. o 50% lepší oproti současnému stavu.

 

Smart Akcelerátor Plzeňského kraje CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0003807