Veletrh dotačních příležitostí v Plzni

13. 2. 2018
Vědeckotechnický park Plzeň, Teslova 3

 

Zdarma a bez registrace můžete přijít konzultovat své záměry či jen načerpat nové informace na Veletrh dotačních příležitostí, který se v úterý 13. února 2018 od 9 do 15 h uskuteční ve Vědeckotechnickém parku Plzeň. Dozvíte se více o dotačních titulech z nejžádanějších operačních programů a jiných zdrojů dotací v České republice.

Díky partnerům akce budou k dispozici podrobnější informace k OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (API), Integrovaný regionální operační program (CRR), OP Zaměstnanost (MPSV), OP Životní prostředí (SFŽP), programy Plzeňského kraje, Program rozvoje venkova (SZIF), nástroje Aktivní politiky zaměstnanosti (ÚP), národní dotace MPO, programy agentur CzechInvest, CzechTrade, TA ČR, komunitární programy EU (TC AV ČR), BIC PLZEŇ a Enterprise europe network, DEPO2015, ČESKOMORAVSKÁ ZÁRUČNÍ A ROZVOJOVÁ BANKA, Eurocentrum Plzeň, Fond dalšího vzdělávání, Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje, město Plzeň, ad.

Na vaše případné dotazy před akcí vám ráda odpoví Ing. Martina Malíková, Regionální projektová manažerka pro Plzeňský kraj na e-mailu: martina.malikova@czechinvest.org.


Sdílet událost:

 

Smart Akcelerátor Plzeňského kraje CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0003807