V Plzeňském kraji se pro inovační firmy naplno rozjíždí program PLATINN

BIC Plzeň, člen sítě Enterprise Europe Network, v roce 2023 zahajuje realizaci nového regionálního programu podpory inovačních firem PLATINN. Program je určen pro malé a střední podniky (MSP) se sídlem nebo provozovnou v Plzeňském kraji. Firmy s vlastním produktem, které chtějí rychleji růst a zvýšit ziskovost, zavádějí náročnější inovace, ale postrádají některé potřebné zkušenosti.
Podnikání

Program vychází z původní švýcarské metodiky a kromě Plzeňského kraje funguje již v dalších 7 regionech, sdružených v platformě Ynovate.

Podstatou programu je spolupráce s expertem na hledání řešení pro tzv. problémové oblasti, které podniku brání v dalším rozvoji. Tato problémová oblast je definována na základě prvotní analýzy, provedené konzultanty BIC Plzeň.  Následně je ze sdílené databáze čítající cca 150 expertů s vlastní úspěšnou manažerskou či podnikatelskou historií navržen odborník, který poskytne až 40 hodin expertních služeb a společně s managementem podniku i konzultantem BIC Plzeň navrhnou konkrétní opatření. Typickými problémovými oblastmi jsou: obchod, podnikové procesy, financování, mezinárodní spolupráce. Typická řešení realizovaná díky spolupráci s expertem pak představují např. stanovení obchodní strategie pro zahraniční trhy, vyhledání strategického partnera, definice nových podnikových procesů a zvýšení efektivity, nástupnictví apod. Náklady na experta jsou 100% dotované v režimu de minimis díky podpoře Plzeňského kraje.

Program byl v letech 2021 a 2022 úspěšně pilotně testován.

Máte-li zájem o více informací či osobní konzultaci, neváhejte kontaktovat konzultanta BIC Plzeň!

 

Zdroj: BIC Plzeň 

Image
ilustrační výzkum