V Plzeňské kraji jsou mladé startupy odsouzené k úspěchu

V dubnu letošního roku rada inkubačního programu pro mladé inovativní firmy z Plzeňského kraje v rámci druhého ročníku tohoto programu, organizovaného Podnikatelským a inovačním centrem Plzeň, vybrala další čtyři slibně rozjeté technologické firmy z regionu, kterým pomáhala rozjet jejich podnikatelské záměry. Všechny zúčastněné firmy určitým způsobem ovlivňují veřejný sektor, jejich produkty a služby zlepšují kvalitu života v Plzeňském kraji.  Čemu se čtveřice „inkubovaných“ start-upů věnuje a jak se jí daří? Vypadá to, že Plzeňský kraj nabízí to správné podhoubí, které je potřebné k nastartování byznysu, a mladé firmy jsou snad „odsouzeny“ k úspěchu!
Podnikání
Image
inkubace

Technologická inovační společnost JALUD Embedded s. r. o. se specializuje na tvorbu 32bitových Embedded řešení a specifických mobilních aplikací a integraci těchto řešení. Do inkubace se přihlásila s projektem detektorů zvuku nebezpečných událostí. „SED (Sound Event Detector) je řešení pro záchranu životů a ochranu majetku. Využívá vlastní algoritmus řízený technologií strojového učení k detekci, klasifikaci a následnému upozornění na nežádoucí zvukové události. Těmito událostmi může být výstřel ze zbraně, křik nebo vysoká hladina hluku ve městě. SED má výjimečnou přesnost, díky které je možné rychle řešit hrozby a neplýtvat zdroji na falešné poplachy. Toto řešení navíc umožňuje, aby detekce zvuku fungovala na zařízeních s levnými procesory s nízkou spotřebou energii,“ prozradil CEO společnosti Lukáš Svoboda. „SED zkracuje průměrnou dobu zaznamenání události záchranných služeb ze 7 minut na méně než 5 sekund a pomáhá tím chránit více životů. Tato doba může být rozhodující. Na každé sekundě záleží a okamžitá reakce zachraňuje životy. SED dělá svět bezpečnější rychlostí zvuku,“ dodal Svoboda. JALUD Embedded se zaměřuje především na tvorbu samostatných řešení pro bezpečnost v soukromém i veřejném sektoru.  Nabízí ale také vývoj vestavěných systémů v dalších oblastech trhu a průmyslových odvětvích, kam patří automobilový, námořní nebo letecký průmysl, zdravotnictví, přenosná zařízení, spotřebitelská využití (mobilní aplikace, inteligentní domácí systémy atd.) nebo informační kiosky (pro turisty, supermarkety, restaurace, hotely atd.) a další.

Nextdrop s. r. o. je start-up založený v roce 2020 při Západočeské univerzitě v Plzni. V rámci inkubace se jeho pětičlenný tým ve složení Martin Vítek, CTO & Technical leader, František Mach, Idea/vision leader, Pavla Benešová, CEO & Business leader, Martin Juřík, Software champion, a Jiří Kuthan, Mechanical champion, zaměřil na řízení ventilů – minimalizace úniků vody. Primární vizí mladého start-upu je udržitelné hospodaření s vodou. Toho chce dosáhnout automatizací klíčových ovládacích prvků - ventilů a jejich ovládáním s pokročilými funkcemi a moderními algoritmy. Nextdrop se zaměřuje na vývoj elektronického systému pro řízení kapalin a plynů. Jejich modulární řešení vyspělé hardwarové a softwarové platformy umožňuje pokročilou, bezpečnou a efektivní manipulaci s kapalinami. Řídicí systém je adaptivní a lze jej využít pro různé aplikace, jako je přesné zavlažování v zemědělství nebo udržitelné a bezpečné hospodaření s vodou nebo plynem v chytrých domácnostech. A proč právě oblast udržitelného hospodaření s vodou? „Chceme přispět k řešení jedné z nejvýznamnějších současných výzev, což bezpochyby je udržitelné hospodaření s vodou. Využíváme k tomu strojové učení, prediktivní údržbu a další pokročilé funkce, zejména detekci mikroúniků nebo znečištění kapalin,“ prozradil Martin Vítek, CTO & Technical leader Nextdrop s. r. o.

Společnost Pinflow energy storage, s. r. o. založili v roce 2017 Jaromír Pocedič, Jiří Vrána, Jan Dundálek, Juraj Kosek a Petr Mazúr – vědci z výzkumného centra NTC Západočeské univerzity v Plzni a z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Dali si za úkol najít řešení, jak ukládat elektrickou energii pro nemobilní aplikace, aby cena za kWh na cyklus byla co nejnižší. Vyrábějí, zdokonalují a prodávají baterie, ve kterých je nejen energie, ale i budoucnost. Odborníci ze start-upu Pinflow energy storage energii uchovávají v redoxních průtočných bateriích, které umožňují nezávisle škálovat kapacitu (kWh) a výkon (kW). Baterie má životnost až 30 let, výhodou je její řešení bez rizika hoření nebo výbuchu. Jejich práce je výbornou ukázkou propojení výzkumu, inženýrského principu a podnikatelství. Know-how pochází ze spolupráce mezi VŠCHT Praha a Západočeskou univerzitou, která vyústila v založení komerčního subjektu. Dnes umí Pinflow energy storage vyrobit nejen baterii a její komponenty, ale zvládne i celé energetické systémy pro velké instalace. Firma má vlastní výrobní halu, zákazníky v patnácti zemích a připravuje se na navýšení produkce, případně na vstup strategického investora. Že se firmě nebývale daří, dokládá i Cena Neuron 2022 za propojení vědy a byznysu a čerstvé ocenění od sdružení CzechInno, které v úterý 6. prosince 2022 vyhlásilo vítěze dvanáctého ročníku projektu Vizionáři. Oceněny byly nejpřínosnější inovační počiny Česka a Osobnosti projektu Vizionáři 2022. Jednou z oceněných veřejných institucí byla Západočeská univerzita v Plzni (ZČU), konkrétně vědci z Fakulty elektrotechnické a z univerzitního výzkumného centra (NTC), včetně start-upu Pinflow Energy Storage a projektu elektrostatického separátoru plastů, mající kořeny v laboratořích ZČU.

„Všechny vybrané firmy mají shodou okolností vztah k Západočeské univerzitě v Plzni a většina z nich ve svém podnikání uplatňuje výsledky výzkumu a vývoje, který byl prováděn v plzeňských výzkumných centrech,“ prozradila Tereza Vodičková z Podnikatelského a inovačního centra Plzeň. Tak je tomu i v případě firmy RoadTwin s.r.o., která vyvinula webovou aplikaci umožňující modelování dopravy. Tu plně využívá i město Plzeň. RoadTwin řešení je webová aplikace umožňující modelování dopravy přímo jejím prostřednictvím. Protože je řešení plně serverové, nepotřebuje uživatel nic kromě internetového připojení a prohlížeče. Díky tomu si mohou zástupci města či regionu snadno vyzkoušet různé dopravní scénáře. Správné řešení dopravní situace je tak možné ověřit v rámci několika sekund, bez nutnosti instalace a znalosti dopravního softwaru nebo kontaktování dopravních specialistů. Výpočet RoadTwin aplikace je postaven na technologii Traffic Modeller - serverovém řešení, skrze které je možno měnit parametry dopravních algoritmů výpočtu včetně vlastností samotného dopravního modelu. „RoadTwin řešení je určeno pro jakékoliv město či region s chutí činit datově podložená dopravní rozhodnutí. Naší snahou je takovému rozhodování pomoci snadnou, ale komplexní vizualizací historické či aktuální dopravy i budoucích dopravních scénářů“, prozradil XY ze společnosti Road|Twin, jejímž mottem je: „Traffic is dynamic,your decision-making should be too“.