Týmy a projekty

Na území Plzeňského kraje působí více než sto vědeckých, výzkumných a vývojových týmů, a to napříč fakultami, ústavy a vědeckými pracovišti Západočeské univerzity v Plzni i Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni. Provázanost se soukromým sektorem přináší týmům mnoho ocenění i v mezinárodním měřítku. Na území kraje působí i další výzkumné organizace - např. COMTES FHT a.s., Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.

Kompletní seznam vědeckých týmů působících na ZČU v Plzni včetně členění dle odbornosti najdete na stránkách projektu Systematická podpora popularizace výzkumu a vývoje ZČU.


Barvy pro termovizní měření LabIR® Paints a software pro termovizní kontrolu teplot ve výrobních linkách LabIR® Control

LabIR® – důvěryhodný partner pro termovizní měření

Nosným produktem značky LabIR® je software kompatibilní s velkým počtem termokamer a unikátními vyhodnocovacími funkcemi měření tepla a speciálně navržené barvy s vysokou emisivitou pro termografické využití.

FSTORE - přeshraniční platforma pro výzkum úložišť energie budoucnosti a jejich integrace

V rámci projektu spolupracují dvě výzkumné instituce na vývoji moderních a inovovaných řešení pro ukládání energie, především průtočných baterií, průtočných palivových článků kov-vzduch a lithiových baterií.

SmartEdu/Dronet

Cílem projektu je rozvíjet potenciál studentů, kteří často potřebují jen příležitost k tomu, aby zhodnotili své dovednosti. Studenti mohou využít moderní zázemí v prostorách nově vybudovaného...

Techmania Science Center

Projekce ve 3D planetáriu má jedno z nejjemnějších rozlišení ve 3D na světě. Během promítání diváci mohou navštívit až 140 000 hvězd, zhlédnout věrný model naší Galaxie stejně jako desítky mlhovin.

Výzkum a vývoj vysoce přesných produktivních řezných nástrojů nové generace s využitím inovativních technologií a progresivních materiálů

Cílem řešení projektu bylo vyvinout, vyrobit a vyzkoušet nové nástroje pro vystružování především maloprůměrových velmi přesných děr. 

Řídící systémy strojů a procesů

Výzkumná skupina profesora Schlegela se zaměřuje na výzkum a vývoj v oblasti pokročilých řídicích systému pro stroje a procesy. Většina výstupů se ihned nasazuje do praxe.

DEWEMAT

Vyvíjíme a optimalizujeme procesy tváření a zpracování kovových materiálů. Nově navržené slitiny můžeme hned otestovat na termomechanické vlastnosti, zanalyzovat jejich strukturu či mechanické vlastnosti. 

Inspekce mostů pomocí dronů

Západočeská metropole získala jako první město v České republice povolení pro letecké práce s bezpilotními letadly a má ambici stát se tuzemskou jedničkou v rámci vývoje a využívání dronů. 

Kompaktní pohonná jednotka pro plně elektrická vozidla hromadné dopravy

Vynález chráněný mezinárodní patentovou přihláškou: Nový kompaktní vysokorychlostní elektrický pohon umožňuje zmenšit rozměry a hmotnost pohonu o cca 25%, a dovoluje tak stavět unikátní vozidla MHD.

 

Smart Akcelerátor Plzeňského kraje CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0003807