technika

TÝM VĚDCŮ ZE ZČU ZÍSKAL CENU TAČR V KATEGORII SPOLEČNOST

Technologická agentura ČR udělila týmu vědců z katedry kybernetiky a výzkumného centra NTIS Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni Cenu TA ČR za rok 2020 v kategorii SPOLEČNOST.
Vzdělání Výzkum a vývoj

Technologická agentura ČR udělila týmu vědců z katedry kybernetiky a výzkumného centra NTIS Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni Cenu TA ČR za rok 2020 v kategorii SPOLEČNOST. Ocenění získal projekt zaměřený na technologii vzdáleného titulkování živých televizních pořadů, která umožňuje lidem se sluchovým postižením získávat aktuální informace z televizního vysílání.

Projekt Eliminace jazykových bariér handicapovaných diváků České televize II. řešili kybernetici FAV ve spolupráci s firmou SpeechTech, s.r.o., v letech 2011 až 2016 pod vedením profesora Josefa Psutky. Hlavním výsledkem byla technologie vzdáleného titulkování živých televizních pořadů, určená zejména pro sluchově postižené diváky České televize.

Vyvinutou technologii využívá v současnosti firma SpeechTech ve spolupráci s řešiteli projektu ze ZČU při zajištění stálé služby pro Českou televizi. Ročně je titulky opatřeno více než čtyři a půl tisíce hodin pořadů, a to zejména na kanálech ČT24, ČT sport a ČT1. Řešení přináší užitek desetitisícům diváků se sluchovým handicapem, kteří tak mají možnost získávat plnohodnotné informace z televizního vysílání, nezbytné obzvlášť v době koronavirové pandemie a s ní spojenými opatřeními. Službu živého titulkování využívají všichni diváci zcela bezplatně.

„Česká televize má vysoké nároky na kvalitu. Originální zvuk živého pořadu proto v reálném čase přemlouvá takzvaný stínový řečník, systém jeho slova automaticky převádí do textu, který se zobrazí v televizi ve formě titulků,“ popisuje titulkování Josef Psutka z FAV. Technologii vzdáleného titulkování živých televizních pořadů a její využívání přibližuje také krátký spot, který natočil štáb TA ČR přímo na FAV ZČU. Nejdůležitější podle Josefa Psutky je, že systém pomáhá lidem, kteří ho potřebují.

Zdroj: TZ ZČU….