Transfer technologií v mezinárodní perspektivě

16. 5. 2018 - 18. 5. 2018
Plzeň

 

Západočeská univerzita v Plzni, Techmania Science Center a Transfera.cz připravily na květen 6. Národní konferenci transferu s bohatým doprovodným programem.

První den povede Dr. Ashley Stevens tzv. Master Class. Dr. Stevens působil mj. sedmnáct let jako ředitel oddělení transferu technologií na Boston University. Program je zaměřený na teorii základních pojmů jako jsou hodnota technologie versus její cena, licencování technologií, licenční podmínky ad. V odpoledních hodinách pak dojde na případové studie z reálného prostředí.

Druhý den programu je věnovaný samotné konferenci, s jejímž předpokládaným průběhem se můžete seznámit zde . Třetí den se mohou zájemci přihlásit k prohlídkám výzkumných center ZČU.

Ve všech případech je třeba se k účasti registrovat a zaplatit vložné.

Bližší informace vám v případě potřeby poskytne Oddělení transferu technologií ZČU na e-mailu transfer@rek.zcu.cz, případně ne telefonech +420 377 631 238, +420 377 631 086 nebo +420 377 631 237.


Sdílet událost:

 

Smart Akcelerátor Plzeňského kraje CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0003807