Startuje třetí ročník inkubačního programu

Podnikatelské a inovační centrum BIC Plzeň ve spolupráci s městem Plzeň a Plzeňským krajem letos odstartovalo již třetí ročník inkubačního programu, který i tentokrát pomůže rozjet podnikání několika technologických startupů z  Plzeňského kraje. Pokračování inkubačního programu v rozhovoru představila konzultantka BIC Plzeň Tereza Vodičková.  
Podnikání

Terezo, v únoru odstartoval třetí ročník inkubačního programu. Program už je ozkoušený, doznal od pilotního ověření před dvěma lety nějakých zásadnějších změn?

Podstata a smysl inkubačního programu zůstaly nezměněny. Jedná se o roční metodicky ucelený program určený začínajícím inovativním firmám z plzeňského regionu. Účastníci programu získají zpětnou vazbu od odborníků, ověří si životaschopnost svého záměru a zjistí, co všechno potřebují vyřešit, aby se v budoucnu vyhnuli komplikacím. Velkou motivací pro účast v programu je též finanční dotace. Z té si inkubované firmy hradí služby expertů, kteří jim pomohou nedořešené otázky podnikatelského plánu objasnit. K několika změnám od letošního roku u programu však došlo. Tou zásadní je navýšení dotace na nákup služeb odborníků – inkubované firmy budou moci čerpat dotaci až do výše 400 tisíc korun s 10% spoluúčastí. V pilotním režimu byla poskytována 100% dotace ve výši maximálně 200 tisíc korun. Zároveň byl pozměněn systém výběru účastníků programu, který bude nově dvoufázový. 

 

Image
inkubace

Letos poprvé bude mít inkubační program dvě kola, jedno krajské, jedno městské, je to tak? Liší se nějak?

Je to tak, v letošním roce bude nově možné vstoupit do programu dvakrát. Ti, kdo se nestihli přihlásit, nebo nebyli dostatečně připravení na účast v právě rozjetém jarním „krajském“ kole, budou moci díky podpoře města Plzně využít podzimní kolo, o kterém prozradíme více v létě. Nyní ve spolupráci s městem Plzní nastavujeme podmínky totožného dotačního programu Inkubace firem, který odpilotoval Plzeňský kraj. Schválen by měl být v květnu. Všichni ale usilujeme o to, aby podmínky obou programů byly pro účastníky identické.

Do inkubačního programu se lze nově přihlašovat po celý rok, že?

Ptáte se správně. Zde je třeba odlišovat dva momenty – vyjádření zájmu o vstup do programu a samotný vstup do programu. Nezbytnou podmínkou pro vstup je podání žádosti o dotaci. Zájemci tak mohou učinit pouze dvakrát ročně, a to na začátku února, v případě jarního kola, a na začátku srpna u kola podzimního. Protože je příjem žádostí otevřen pouze několik dní, vítáme, když nás inovátoři kontaktují kdykoli během roku, tedy nehledě na to, zda je příjem žádostí zrovna otevřen či nikoli. To dává zájemcům o inkubaci a senior konzultantům Podnikatelského a inovačního centra BIC Plzeň dostatek času zkonzultovat vhodnost záměru pro inkubaci a vychytat případné nedostatky. Samotná žádost o dotaci je velmi jednoduchá, program si zakládá na nízké administrativní náročnosti.

 

Zakladatelé firem mohou získat až 400 tisíc korun na libovolné služby, které jim pomohou posunout se dál. Zkušení konzultanti a experti jim pomohou detailně promyslet realizovatelný podnikatelský plán, že?

Ano. Během individuálních konzultací se senior konzultanty BIC Plzeň účastníci projdou všemi tématy byznys plánu a identifikují jeho slabiny a nedořešené oblasti. Ty pak odstraňují za využití služeb expertů. Pro každého může být vhodný jiný typ služby. Mohou to být právní služby, obchodní dovednosti, poradenství v oblasti marketingu, testování, certifikace, ale také účast na veletrzích, konferencích a další. Vždy záleží na konkrétních potřebách dané firmy. 

 

Image
inkubace

Kolik firem se vám k dnešnímu dni od začátku programu přihlásilo? A má počet přihlašovaných subjektů zvyšující se tendenci? 

Jsme velice rádi, že se podařilo tento unikátní program za podpory Plzeňského kraje úspěšně odpilotovat a že se těší značné oblibě. Počet zájemců o inkubaci se každý rok navyšuje. Do prvního pilotního ročníku se v roce 2021 přihlásilo 8 zájemců, v loňském roce jich bylo 15. Mezi dnes již úspěšnými firmami, které inkubací prošly, si dovolím jmenovat například společnost Amitia dodávající AI řešení na míru, TechConcept navrhující zařízení pro energetiku či Pinflow energy storage, držitele prestižního ocenění Neuron 2022, s jejich redoxními průtočnými bateriemi. Vstup do aktuálního jarního kola byl konzultován se 17 firmami. Vstoupit do programu se nakonec rozhodlo sedm z nich. 

V první polovině března 2023 zasedne Rada inkubačního programu, která na základě prezentací Value Proposition vybere firmy, mezi které rozdělí celkovou částku 1,8 milionu korun. Podpořeny budou ty projekty, kterým může inkubační program nejvíce pomoci v rozjezdu jejich podnikání. 

Inkubační program není určen jen firmám a týmům, ale také jednotlivcům. Hlásí se vám i jednotlivci, ať už jsou to čerství absolventi nebo zkušení odborníci, akademici a manažeři?

Obvykle se hlásí týmy, jednotlivci spíše výjimečně. Typickým účastníkem inkubace je firma, která už si zkusila první zakázky a potřebuje se rozhodnout, jakým směrem se vydat dál, jakým zákazníkům svůj produkt nabízet, jak nastavit interní procesy apod. Pokud se programu účastní větší tým, konzultací v průběhu inkubace obvykle využívají zakladatelé firmy, další členové týmu se přidávají dle kompetencí – v závislosti na řešené problematice. Je důležité zmínit, že v okamžiku vstupu do programu, tj. při podání žádosti o dotaci, je nutné mít již založenou firmu, tedy IČ. Není dána právní forma, ani limity pro stáří firmy. 

Dalo by se říct, že „firmy už o programu tzv. vědí“ a že „máte z čeho vybírat“?

Některé věci chtějí čas, který prověří jejich kvalitu a stabilitu. Podobně tomu je u inkubačního programu. Neustále se snažíme program zdokonalovat a přizpůsobovat ho potřebám inkubovaných firem. Dá se říci, že i díky partnerům programu jako je Západočeská univerzita v Plzni, CzechInvest, SIT Port a dalším se program pomalu dostává do povědomí zejména odborné veřejnosti, čímž se informace o programu daří doručovat na správná místa.

Image
inkubace

Jaké obory přihlašovatelů jsou nejžádanější a jaké nejpopulárnější?

Do inkubace se nejčastěji hlásí technologické startupy, oborové zaměření však programem není omezeno. Například všechny loňské inkubované firmy, shodou okolností, přišly s produkty, které mají potenciál řešit celospolečenské problémy, jako jsou bezpečnost (JALUD Embedded s.r.o. - detektory zvuků nebezpečných událostí), plynulost dopravy (RoadTwin s.r.o. – aplikace pro modelování dopravy), ukládání energií (již zmínění Pinflow energy storage, s.r.o.) či hospodaření s vodou (nextdrop s. r. o.). Mezi letošními uchazeči je například firma z oblasti designu. 

Co je při výběru firem nejdůležitější?

Jedním z nejdůležitějších kritérií při výběru firem do inkubace je jejich inovativnost. To je esence, kterou musí firma mít nehledě na obor, v jakém se pohybuje. 

Nezavřou si firmy vstupem do inkubace dveře do jiných programů, například Technologické inkubace agentury CzechInvest?

Konkrétně u programu Technologické inkubace je tomu právě naopak. S agenturou CzechInvest úzce spolupracujeme. Naše regionální inkubace může sloužit jako určitý předstupeň, na jehož výstupy v Technologické inkubaci firmy navážou. Účast v plzeňském inkubačním programu nevylučuje možnost využít jiných inkubačních a akceleračních příležitostí jako jsou programy jiných organizací, finanční nástroje, soutěže, veletrhy a další služby nabízené partnery z inovačního ekosystému v ČR a Evropě. Inkubovaným firmám pomáháme se v rozsáhlé nabídce orientovat a filtrovat pouze relevantní příležitosti. 

Sledujete vyinkubované firmy? Víte, jak se jim daří a zda jim program opravdu nastartoval kariéru?

S vyinkubovanými firmami obvykle zůstáváme v kontaktu i po ukončení programu. Snažíme se využívat více než 30 let zkušeností v oblasti podpory inovativního podnikání a filtrovat pro ně relevantní příležitosti k dalšímu rozvoji. Ať už jsou to vhodné zdroje financování prostřednictvím návazných programů podpory, využívání naší sítě kontaktů k propojení s potenciálními partnery, podpora při vstupu na zahraniční trhy, publicita a další. Z monitoringu, který jsme s odstupem provedli mezi firmami z prvního pilotního ročníku, víme, že poznatky získané v inkubaci využívají stále a aplikují je i do svých dalších produktů či projektů.

Dalo by se zobecnit, v čem firmy potřebují pomoci nejvíce? Jsou to rady ohledně marketingu, investic nebo třeba žádostí o dotace?

Průřezovým tématem každoročně bývá téma obchodu, konkrétně proč a jak dělat obchod nebo jak vést obchodní jednání. Pravidelně se objevuje poptávka po právních službách, poradenství v oblasti finančního řízení či nastavení marketingové strategie. Výhodou programu je jeho flexibilita – každý z účastníků může využít služeb těch odborníků, jaké zrovna potřebuje. A pokud se téma opakuje ve více případech, připravujeme na konkrétní problematiku společné praktické workshopy.

 

Více o inkubačním programu na BIC PLZEŇ.

Foto z představení startupů před inkubační Radou 8.3.2023.