Startuje pilotní inkubační program pro podporu začínajících inovativních firem

Pro zakladatele nových inovačních firem je v rámci projektu Smart akcelerátor Plzeňského kraje II připraven pilotní inkubační program, který jim pomůže se zahájením podnikání a zvýší šanci na úspěch jejich záměru. S pomocí odborníků si zpracují podnikatelský plán a získají další služby potřebné k hladkému startu.
Podnikání
Strategie RIS 3

Komu je pilotní inkubační program určen? 

Pilotní fáze inkubačního programu je připravena pro 3 až 6 subjektů a mohou se do ní přihlásit jednotlivci nebo týmy, kteří pro uskutečnění svého inovačního podnikatelského záměru nedávno založili firmu nebo se k tomu v blízké době chystají. Nemusí se jednat jen o studenty či čerstvé absolventy vysokých škol, kteří bývají často spojováni se startupy. Vhodnými účastníky jsou i zkušení odborníci či manažeři, kteří objevili mezeru na trhu nebo zajímavé technické řešení a chtějí ho komerčně využít.

Co přinese zapojení do pilotního inkubačního programu? 

Díky zapojení do programu si ve spolupráci s konzultanty účastníci programu vytvoří podrobný podnikatelský plán. Při tom si ujasní, jak dále postupovat a za jakých podmínek bude jejich záměr úspěšný. V programu bude možné po dohodě s konzultantem získat i další služby potřebné k přípravě či zahájení realizace záměru, jako je dokončení technického vývoje produktu, jeho testování a certifikace či pronájem pracovního místa v coworkové kanceláři.

Co je cílem pilotního inkubačního programu?

Pilotní ověření programu ukáže, zda připravovaná metodika spolupráce konzultantů se začínajícími firmami je přínosná a může vést k úspěšnému startu podnikání. Účastníci mohou zdokonalit svůj podnikatelský záměr a potvrdit si, zda se ubírají správným směrem.

Jaký bude postup?

Zájemci o účast v inkubačním programu nejprve vyplní nezávaznou webovou přihlášku, na základě které je kontaktují pracovníci pilotního inkubačního programu a při schůzce proberou jejich záměr, možnosti inkubace a další navazující kroky.

Další informace

Ve středu 9. 6.  proběhne veřejný workshop na téma "Jak postavit produkt, aby ho zákazníci kupovali".  V pondělí 29. 6. proběhnou prezentace záměrů před radou inkubačního programu a bude vybráno cca 5 týmů, které vstoupí do inkubačního programu.

Nezávazné přihlášky k účasti v pilotním programu je možné podat nejpozději do 11. 6. 2021 přes webový formulář ZDE. Pro případné další informace kontaktujte Ing. Lenku Palánovou, palanova@rra-pk.cz, 735 172 870 nebo Ing. Zbyňka Doležala, dolezal@rra-pk.cz, 603 512 849.

Image
inkubace