Spolupráce vysoké školy s aplikační sférou & transfer znalostí a technologií - seminář

10. 5. 2018
Plzeň

 

Ve čtvrtek 10. května 2018 se v Plzni (od 9 do 15 h) uskuteční seminář "Spolupráce vysoké školy s aplikační sférou & transfer znalostí a technologií" pod vedením spoluzakladatele a CEO společnosti, která pomáhá propojovat univerzity, firmy a investory (UNICO.AI), Vojtěcha Noska a spoluzakladatele webu vědavýzkum.cz Aleše Vlka.

Seminář se zaměří zejména na tato témata: definice spolupráce - co všechno do ní patří, výhody a nevýhody jednotlivých modulů spolupráce, překážky vzájemné spolupráce, poznatky ze zahraničí, příklady dobré praxe z České republiky a příklady úspěšného transferu.

Seminář pořádá Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje ve spolupráci s Plzeňským krajem v rámci projektu „Smart Akcelerátor Plzeňského kraje“ CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_0004/0003807. Bližší informace zájemcům poskytne paní Eva Rojíková (rojikova@rra-pk.cz).


Sdílet událost:

 

Smart Akcelerátor Plzeňského kraje CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0003807