spolupráce - partner

Spolupráce VO a aplikační sféry

Možnosti spolupráce výzkumných organizací a aplikační sféry
Výzkum a vývoj

- inovační vouchery

- podpora aplikace výsledků VaV – centra znalostního transferu,  Comtes VTP, dotace

- projektová centra ZČU a LF v Plzni UK,

 - COMTES FHT, 

- konzultační služby spojené se získáváním financí pro spolupráci a projekty aplikovaného výzkumu (např. BIC Plzeň), 

- Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s.