Spolupráce s průmyslem na národní i mezinárodní úrovni

Výzkum a vývoj