Spolupráce s odborníky z praxe studenty zaujala

Za podpory projektu Smart akcelerátor Plzeňského kraje proběhla ve dnech 22. a 23. 10. 2019 další akce zaměřená na posílení sítí studentů Plzeňského kraje s firemní sférou. Propojování komunity technicky zaměřených studentů s business sférou bylo ve spolupráci se Správou informačních technologií (SIT) města Plzně zahájeno workshopem zaměřeným na návrh plošného spoje v nástroji Eagle a výrobu desky na CNC.

Zájem studentů středních škol o akci byl velký. Již během druhého dne začali studenti společně přemýšlet o využití získaných poznatků při řešení reálného projektu s praktickým využitím a měli tak možnost se přihlásit do projektu Výzev SIT města Plzně.

Akce proběhla v SIT Port Garage v Plzni.


Sdílet událost:

 

Smart Akcelerátor Plzeňského kraje CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0003807