Spolupráce s Bavorskem

Strategie RIS 3

Vzhledem ke geografické poloze Plzeňského kraje i ekonomickým kontextům se jako ideální možnost jeví využití přeshraniční spolupráce s Německem, zejm. Bavorskem. Cílem této aktivity je výměna zkušeností s bavorskými kolegy, kteří mají zkušenosti s rozvojem spolupráce regionálních hráčů v definovaných odborných oblastech – v tzv. oborové specializaci.