Spolupráce a inspirace

Inspirujeme se našimi blízkými sousedy v Bavorsku a budujeme vazby a spolupráce prostřednictvím klastrů. Zkušenosti sdílíme i na bázi oborových platforem, které sdružují zástupce firem, vzdělávacích a výzkumných organizací i veřejného sektoru.
Podnikání