SmartEdu/Dronet

kooperace úseků SITMP
založeno 01/2016
Plzeň, Plzeňský kraj, ČR

 

Město Plzeň intenzivně podporuje technicky nadané studenty středních a vysokých škol. Nabízí jím atraktivní projekty spojené s technikou, vývojem a inovacemi, které vycházejí z reálných potřeb západočeské metropole. Díky nim mohou mladí lidé získat první reference od silného partnera, jakým je plzeňská radnice, zajímavé finanční ohodnocení a důležité zkušenosti z praxe. Ty se mohou stát odrazovým můstkem pro začátek jejich vlastního podnikání. Cílem projektu je rozvíjet potenciál studentů, kteří často potřebují jen příležitost k tomu, aby zhodnotili své dovednosti.

Studenti mohou využít moderní zázemí v prostorách nově vybudovaného technologického centra Dronet. K dispozici je jim vybavení pro malosériovou a prototypovou výrobu – hala vybavená 5 osým obráběcím centrem HAAS, 3 osým obráběcím portálem, technologií hliníkového svařování, 3D tiskárnami a dalším strojním vybavením, to vše s možností konzultací s odborníky z řad Správy informačních technologií města Plzně (dále jen SITMP). Stejně tak mohou pracovat se širokou škálou bezpilotních letadel, které SITMP vlastní, využít je při vývoji aplikací atd. Studenti s ambicí vlastního podnikání mají také k dispozici moderní kancelářské zázemí, které Dronet nabízí.

Příkladem konkrétního propojení nadaných studentů a západočeské metropole je projekt nazvaný Technické IT léto. Soutěžící pracují na zadáních v oblastech Internet věcí, Web města a Podpora turistiky. Student, jehož řešení je nejlépe zpracované a využitelné, získá kontrakt na jeho realizaci. Takto vznikají například parkovací čidla pro monitoring míst s omezenou dobou stání nebo zařízení pro monitorování bikesharingu či analýza sloužící k optimalizaci oficiálních stránek města. Plzeň má jako jediné město v České republice vlastní síť internetu věcí, v rámci podpory vývoje a inovací je tato platforma studentům zdarma přístupná.

Dalším unikátním počinem je soutěž DronApp, která dosáhla celorepublikové prestiže. Soutěžní klání pro studenty do 28 let je vyhlašováno v rámci konání DronFestu, jediného festivalu bezpilotního létání v tuzemsku. Úkolem soutěžících je za pomoci SDK, kterou jim SITMP poskytne, vytvořit mobilní aplikaci schopnou ovládat dron. Soutěžící mohou využít pravidelných schůzek s programátory a vyzkoušet svouaplikaci na dronech SITMP. Vítěz se díky festivalu dostane do spojení s firmami, které v oblasti bezpilotního létání působí – potenciálními zákazníky – a autor té nejlepší aplikace se samozřejmě může těšit na velice hodnotné IT ceny.

 

Smart Akcelerátor Plzeňského kraje CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0003807