Rozvoj inovačního ekosystému

Plzeňský kraj se již několik let podílí prostřednictvím projektu Smart Akcelerátor financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na vytváření inovačního prostředí v oblasti výzkumu, vývoje a inovací (VVI). Věří, že spolupráce firemního a akademického prostředí, podpora vzniku nových malých a středních firem či vyhledávání a inspirování talentovaných studentů vede k lepší konkurenceschopnosti, zvýšení počtu pracovních míst pro vysoce kvalifikované zaměstnance a ekonomické stabilitě regionu.
Strategie RIS 3

Stejné cíle můžeme vidět nejen na regionální, ale i národní a evropské úrovni. Postavení Evropské unie z hlediska technologického rozvoje není špatné, ale ve srovnání s USA, Japonskem, Jižní Koreou a dalšími rychle se rozvíjejícími ekonomikami může být v ohrožení. Díky investicím do výzkumu a inovací může být Evropská unie konkurenceschopná v celosvětovém měřítku, přispět tak k zachování evropského sociálního modelu i ke zlepšení každodenního života obyvatelů nejen v Evropě. Proto EU podporuje výzkum a inovace v oblastech od zemědělství, životního prostředí, biohospodářství, energie, po průmysl, dopravu či vesmírný prostor.

Image
ilustrační plzeň hlavní nádraží

Ale zpět do regionu! Díky projektům Smart Akcelerátor Plzeňského kraje a Smart Akcelerátor Plzeňského kraje II probíhajícím v letech 2017–2022 se podařilo např. aktualizovat Regionální inovační strategii, zmapovat inovační ekosystém, vytvořit platformy pro vzájemnou komunikaci subjektů, analyzovat data o VVI v kraji nebo vytvořit marketingovou strategii pro komunikaci o oblasti VVI.

Jak se můžete s  některými výsledky seznámit? Co projekt může přinést konkrétně?

 

Víte například, že v Plzeňském kraji:

  • máme špičková výzkumná centra? Biomedicínské centrum Lékařské fakulty UK v Plzni, čtyři centra na Západočeské univerzitě v Plzni, COMTES FHT a.s., VZÚ Plzeň, Centrum výzkumu Řež a svůj vývoj provádí i soukromý sektor.
  • máme vybudovanou potřebnou infrastrukturu? Vědeckotechnologický park COMTES FHT, Vědeckotechnologický park Plzeň a technologický park TechTower. jsme připraveni poradit s dobrým nápadem, víme, z jakých dotačních programů čerpat a umíme doporučit správného partnera pro výzkum: BIC Plzeň, CzechInvest, Regionální rozvojová agentura PK, SIT Port, klastr Chytrý Plzeňský kraj, klastr Mechatronika a TIP.
  • podporujeme žáky a studenty v jejich rozvoji? Centrum robotiky, Techmania Science Center, Středisko volného času Radovánek. jsme dobří v těchto oblastech? Chytrá mobilita, inteligentní výrobní systémy, nové materiály a biomedicína.
  • jsme úspěšně vyzkoušeli programy na podporu vzniku a rozvoje stávajících firem? Nejvíce si účastníci pilotního inkubačního programu a regionálního programu PLATINN cení možnosti konzultací s mentory a experty.
  • krátkodobě i dlouhodobě pracují zahraniční výzkumníci a odborníci? I v našem kraji dokážeme nabídnout spolupráce na zajímavých mezinárodních a mezioborových projektech.
  • vznikly první ucelené materiály k oblasti VVI, které v elektronické podobě můžete najít na regionpilsen.cz? Další novinky pak na LinkedIn (Smart Pilsen region) a Facebook GetSmart.

Co se chystá?

Na podzim roku 2022 se bude Plzeňský kraj ucházet o podporu v pořadí již třetího pokračování projektu Smart Akcelerátor, který by měl pokračovat minimálně až do konce roku 2025. Co bude jeho hlavní náplní?

Odpovídá Filip Uhlík, ředitel Regionální rozvojové agentury Plzeňského kraje:

„Opět se soustředíme na klíčové oblasti, ve kterých může spolupráce přinést největší efekt. V rámci rozvoje lidských zdrojů se například jedná o služby pro snazší příchod odborníků ze zahraničí nebo ověření přínosu systematického vyhledávání a podchycení zájmu talentovaných žáků, těsnější podporu spolupráce subjektů, které se věnují podpoře podnikání a zjednodušení spolupráce výzkumných organizací a firem. Také uvažujeme o zajištění finanční podpory pro přípravu nových vývojových projektů, ideálně v oborech, ve kterých Plzeňský kraj vyniká, jako je materiálové inženýrství, biomedicína, průmyslová automatizace a robotizace a vývoj dopravní techniky.“