Řídící systémy strojů a procesů

29 lidí v týmu
založeno 2000
Plzeň

 

Výzkumná skupina profesora Schlegela je nedílnou součástí výzkumného centra NTIS a Fakulty aplikovaných věd na ZČU. Zaměřuje se na výzkum a vývoj v oblasti pokročilých řídicích systémů pro stroje a procesy.

Skupina se začala formovat už v roce 2000, především z lidí, kteří mají zkušenosti z aplikační sféry. Postupně se rozrůstala do současné velikosti 29 členů. Zaměřuje se na výzkum a vývoj v oblasti řídicích systémů strojů a procesů, návrhu pokročilých simulátorů, speciálních řídicích algoritmů, robotů a manipulátorů. Využívá moderní platformy jako jsou Internet věcí (IoT) a Průmysl 4.0.

Většina výstupů se ihned nasazuje do praxe. Řeší se smluvní výzkum a národní i mezinárodní projekty, do kterých jsou zapojeni průmysloví partneři. Zajímavými příklady úspěšných projektů jsou vývoj řídicího systému pro experimentální jaderný reaktor v ÚJV Řež, optimalizace obrábění lodních klikových hřídelí ve Vítkovicích (za což dostali ocenění od poroty na Mezinárodním strojírenském veletrhu), vývoj speciálních manipulátorů pro inspekci svarů na potrubí především v elektrárnách a vývoj matematických modelů pro potřeby simulací v reálném čase.

Kromě vlastního řídicího softwaru skupina vyvíjí i speciální hardware především se jedná o řídicí počítač s možností rychlého zpracování signálů a speciální bezdrátovou komunikační jednotku. Dále jsou rozvíjeny algoritmy pro strojové vidění a jejich aplikace.

Specialitou této skupiny je vývoj zajímavých výukových modelů, některým z nich se říká robotičtí artisté. Příkladem je robotický lachtan (viz video níže) nebo unikátní model trojitého inverzního kyvadla.

 

Smart Akcelerátor Plzeňského kraje CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0003807