REPORTÁŽ: Setkání krajské inovační platformy Nové materiály a technologie

V rámci projektu Smart Akcelerátor Plzeňského kraje byly ustanoveny tzv. krajské inovační platformy (KIP), do nichž jsou zapojeni zástupci podnikové, výzkumné a veřejné sféry, kteří společně hledají další konkrétní možnosti spolupráce. Zároveň umožňují přenos informací mezi krajskou a národní úrovní, tedy mezi krajskými a národními inovačními platformami.
Strategie RIS 3

V úterý 14. března se uskutečnilo první letošní setkání „KIPky“ Nové materiály a technologie. Posláním této platformy je využití kapacity výzkumných center ZČU v Plzni i dalších výzkumných organizací v kraji, jako je například COMTES FHT a. s. a Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s. r. o. Důležitá je jejich spolupráce například pro aplikaci ve zdravotnictví. Uplatnění výsledků výzkumu a vývoje je významné zejména ve výrobě ve zpracovatelském průmyslu, který má pro ekonomiku kraje klíčový význam. Díky výzkumu a vývoji je možné přicházet se zdokonalenými materiály a technologiemi, které mají přednosti oproti těm tradičním. Kromě jiného tak lze zajistit například cenově efektivnější řešení ve výrobě či produktech nebo snížit energetickou a materiálovou náročnost výroby, umožnit recyklaci a snižovat uhlíkovou stopu.

Image
NMT KIP

Setkání KIP Nové materiály a technologie zahájila prohlídka laboratoří Regionálního technologického institutu (RTI) Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni, který má k dispozici nejnovější experimentální, softwarovou a výpočetní techniku a specializuje se na digitální inženýring, aditivní výrobu, materiálové inženýrství, silniční a kolejová vozidla a strojírenství. Na místě si účastníci platformy mohli prohlédnout nejen zařízení moderního výzkumného centra, ale také produkty, které si tu nechává testovat například Škoda Transportation.

Image
RTI
Image
RTI Kučerová

Následovala prezentace výzkumných úspěchů RTI.  Prof. Ing. Ludmila Kučerová, Ph.D. představila materiálový výzkum nejen pro aditivní technologie. Ing. Zdeněk Chval, Ph.D. se zaměřil na topologickou optimalizaci a kompozitní 3D tisk v průmyslové praxi. Dalším přednášejícím byl doc. Ing. Miroslav Zetek, Ph.D., který se zabývá kovovým 3D tiskem. Laserové zpracování materiálu bylo tématem doc. Ing. Stanislava Němečka, Ph.D., IWE.

Před závěrečnou diskuzí byl představený také projekt Smart Akcelerátor PK III, řešený Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje, jejíž zástupci na platformě představili možnosti další spolupráce. „Cílem je poznat se, znát výzkumné a inovační kapacity v kraji a postupně budovat důvěru a spolupráci mezi významnými regionálními subjekty, uvedla Jana Klementová, RIS3 developerka projektu Smart Akcelerátor III, závěrem. Za Regionální rozvojovou agenturu Plzeňského kraje zároveň v krátkosti představila projekt na podporu inovací a talentů a vyzvala partnery, aby se případně do práce s nadanými žáky zapojili.

Ing. Pavel Žlábek, Ph.D., ředitel laboratoří Regionálního technologického institutu setkání uzavřel nabídkou prohlídky: „Kdokoliv by měl zájem se účastnit prohlídky v RTI, je to určitě možné.“

Image
Klementová

Další setkání KIP je naplánované na 18. dubna do vědecko-technického parku TechTower, kde se sejdou zástupci krajské inovační platformy Chytrá mobilita.