Program PLATINN

Chcete rozvíjet své podnikání a expandovat? Uvítali byste pomoc zkušeného odborníka, který Vám pomůže s rozvojem?  
Podnikání

Díky programu PLATINN zanalyzujete s externím expertem aktuální situaci, odhalíte příležitosti pro rozvoj a získáte pohled zkušeného odborníka pro možná řešení. Vše pouze s minimální administrativní zátěží i náklady z Vaší strany. Spolupráce je založena na osobní bázi s cílem posunout Vaši firmu a produkt celkově o několik příček výš.

PRO KOHO JE PROGRAM URČEN?

Malé a střední podniky (MSP) se sídlem nebo provozovnou v Plzeňském kraji. Firmy s vlastním produktem, které chtějí rychleji růst a zvýšit ziskovost, zavádějí náročnější inovace, ale postrádají některé potřebné zkušenosti.

KDO PROJEKT ZAJIŠŤUJE?

Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s. (dále RRA)

JAK PROGRAM FUNGUJE?

Spolu provedeme prvotní analýzu, definujeme problémovou oblast pro expertní pomoc a stanovíme cíle spolupráce s expertem. Vyhledáme pro Vás nejvhodnějšího experta s ohledem na definovanou oblast. Na základě třístranné smlouvy o spolupráci Vám poskytneme 40 hodin expertních služeb! V průběhu spolupráce budeme s Vámi i expertem v pravidelném kontaktu. Po ukončení spolupráce vzájemnou spolupráci vyhodnotíme. Veškeré náklady na služby experta v první fázi uhradíme! Podpora je poskytována v režimu de minimis.

 

KROK PO KROKU  

1. krok (MY a VY)

prvotní analýza a identifikace problémů

výběr příležitostí nebo oblasti pro řešení

specifikace požadavků na experta

oslovení vhodných expertů a výběr konkrétního experta

2. krok (MY, VY a EXPERT)

osobní setkání, stanovení cílů, rozsahu a zaměření spolupráce

3. krok (VY a EXPERT)

40 hodin spolupráce

4. krok  (MY, Vy a EXPERT)

vyhodnocení spolupráce

5. krok (MY a EXPERT)

Vyrovnání finančních závazků

 

TYPICKÉ PŘÍKLADY OBLASTÍ SPOLUPRÁCE:

Organizace                                                  

Nástupnictví, inovace firemních procesů a produktů, automatizace, digitalizace apod.                        

Financování

Financování růstu, financování výzkumu, vývoje a inovací, finanční plánování apod.

Business development

Strategie, vstup na nové trhy, uvedení produktu na trh, vyhledání nových zákazníků, podpora exportu apod.

Spolupráce

Vyhledání strategického partnera, vyhledání partnera pro výzkum, vývoje a inovace apod.

 

Zaujala vás nabídka a máte zájem o více informací či zapojení do programu, neváhejte kontaktovat zástupce pro Plzeňský kraj:

Martin Holubec, RIS3 projektový developer, +420 724 506 929, holubec@rra-pk.cz 

Pavel Duchek, RIS3 projektový developer, +420 777 228 606, duchek@rra-pk.cz

Obecné informace o platformě PLATINN.

 

 

 

 

 

 

 

podnikání