Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy – DOPRAVA 2020+ je otevřen

Na počátku dubna 2020 byla zpřístupněna dokumentace ke 2. veřejné soutěži programu Technologické agentury ČR „DOPRAVA 2020+“.

Veřejná soutěž je zaměřena na podporu návrhů projektů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Výstupy/výsledky musí mít potenciál pro další uplatnění do praxe.

Návrhy projektů musí naplnit jeden ze specifických cílů programu:

  • Udržitelná doprava;
  • Bezpečná a odolná doprava a dopravní infrastruktura;
  • Přístupná a interoperabilní doprava;
  • Automatizace, digitalizace, navigační a družicové systémy.

Hlavním cílem je rozvíjet dopravní sektor způsobem, který bude reflektovat společenské potřeby, akceleruje technologický a znalostní rozvoj České republiky a napomůže růstu konkurenceschopnosti státu.

V rámci veřejné soutěže jsou vítány návrhy projektů zaměřené na témata týkající se zvládání mimořádných událostí jako je současná pandemie COVID-19.

Uchazečem může být:

  • výzkumná organizace;
  • podnik;
  • organizační složka státu;
  • územní samosprávný celek.

Maximální výše podpory na jeden projekt činí 50 mil. Kč. Projektové žádosti lze předkládat do 10. 6. 2020. Maximální míra podpory na jeden projekt je 25 až 80% podle charakteru organizace a typu aktivit.

Zadávací dokumentaci veřejné soutěže naleznete zde.

Členové týmu Smart akcelerátoru II a Regionální rozvojové agentury Plzeňského kraje se zkušeností s přípravou projektů výzkumu a vývoje jsou Vám k dispozici pro konzultaci Vašeho záměru. V případě zájmu nás prosím kontaktujte.

Ing. Jan Naxera

konzultant

RRA Plzeňského kraje, o.p.s.

Tel: 602 544 375

e-mail: naxera@rra-pk.cz


Sdílet událost:

 

Smart Akcelerátor Plzeňského kraje CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0003807