Program inkubace

Strategie RIS 3

V pilotním programu inkubace je ověřován systém služeb s cílem podpořit vznik start-upů a nových inovačních firem. Záměrem je připravit program pomáhající s rozjezdem, minimalizující rizika neúspěchu a případně připravující firmu na získání investora. Soubor nabízených aktivit a služeb bude obsahovat například poradenství, v jehož rámci dojde k posouzení podnikatelské ideje, pomoc s definicí podnikatelského záměru, stanovení podnikatelských cílů a akčního rozvojového plánu. Tyto činnosti budou realizovány ve spolupráci aktérů inovačního ekosystému, kteří disponují infrastrukturou využitelnou právě začínajícími firmami. V případě potřeby tak budou moci začínající firmy využit kapacit inkubátorů, vědeckotechnických parků, coworkingových center, služeb výzkumných organizací apod.

Více informací najdete ZDE, nezávazné přihlášky k účasti v pilotním programu je možné podat nejpozději do 11. 6. 2021 přes webový formulář ZDE

Pro individuální dotazy kontaktujte Ing. Lenku Palánovou, palanova@rra-pk.cz, 735 172 870 nebo Ing. Zbyňka Doležala, dolezal@rra-pk.cz, 603 512 849.

inkubace