Program akcelerace

Strategie RIS 3

Pilotním ověřováním prochází program zaměřený na akceleraci již existujících inovačních firem. Pro ně bude připraven koučingový program, ve kterém se díky možnosti využití sítě expertů/ mentorů budou moci zaměřit na konkrétní oblasti růstu své firmy. Inovativní firmy díky této podpoře snadněji naleznou odborné partnery pro vybrané technologické výzvy či získají přístup ke kompetencím inovačního managementu. Pro realizaci programu bude využita tzv. platforma PLATINN, se kterou mají zkušenost již v některých jiných českých krajích. Metodika spojená s platformou PLATINN je původem ze Švýcarska. Očekávanou změnou, kterou pilotní program zahájí, bude v dlouhodobějším horizontu zvýšení počtu inovačních aktivit firem a s tím související růst obratu a zvyšování přidané hodnoty stávajících firem, a to zejména v oborech s vyšší přidanou hodnotou či v oblastech inteligentní specializace regionu.

Více informací o regionálním programu a kontakty na konzultanty najdete ZDE 

ilustrační