Přihláška na konferenci Inteligentní specializace regionu 2021

Využijte příležitost k setkání a diskuzi se zástupci vedení Plzeňského kraje, města Plzně, technologických firem, univerzit a výzkumných organizací, kteří budou společně hledat cesty, jak podporovat vzdělanost a prostředí pro spolupráci ve výzkumu, vývoji a inovacích, tedy zásadní předpoklady pro úspěšnou budoucnost Plzeňského kraje.
Strategie RIS 3

Součástí konference bude také jednání krajských oborových inovačních platforem, do kterých se můžete zapojit. Platformy jsou zaměřeny na témata nových materiálů, inteligentních výrobních systémů, chytré mobility, a biomedicíny a techniky ve zdravotnictví.

Přihlašovat se je možné do 14. 10. 2021 nebo do naplnění kapacity prostřednictvím PŘIHLÁŠKY NA KONFERENCI

Kontakt pro případné další informace: isr_konference@plzensky-kraj.cz či jirovcova@rra-pk.cz

Připravovaný program:

Účastníky přivítají:

 • hejtmanka Plzeňského kraje Ilona Mauritzová,
 • náměstek pro dopravu města Plzeň Michal Vozobule
 • rektor Západočeské univerzity Miroslav Holeček
 • ředitel Biomedicínského centra Lékařské fakulty UK v Plzni Milan Štengl

1. blok: Proč inteligentní specializace (9:45 – 10:45)

Smysl inteligentní specializace představí z pohledu:

 • Evropské komise: Jitka Vocásková, Policy assistent, GŘ Evropské komise pro regionální politiku
 • Ministerstva průmyslu a obchodu ČR: Daniel Všetečka, ředitel Odboru digitální ekonomiky a chytré specializace, národní RIS3 manažer
 • zahraničního regionu Horní Rakousko: Klaus Oberreiter, vedoucí Policy&Standortstrategie, Business Upper Austria

2. blok: Jak dál v inteligentní specializaci plzeňského regionu. (11:15 – 13:00)

 • Činnost a budoucnost krajských inovačních platforem představí: Jana Klementová, RIS3 manažerka Plzeňského kraje
 • S inteligentní specializací v regionálním inovačním marketingu seznámí: Michaela Jirovcová, RIS3 marketingová manažerka
 • Diskuzi o využití inteligentní specializace pro budoucnost regionu povedou:
  • Marcela Krejsová, členka Rady Plzeňského kraje pro oblast cestovního ruchu, partnerských regionů, vnějších vztahů a podpory podnikání
  • Michal Vozobule, náměstek primátora města Plzně pro oblast dopravy a životního prostředí
  • Miroslav Holeček, rektor Západočeské univerzity v Plzni
  • Milan Štengl, ředitel Biomedicínského centra Lékařské fakulty UK v Plzni
  • Libor Kraus, předseda Krajské rady pro výzkum, vývoj a inovace a předseda představenstva COMTES FHT a.s.
  • Zástupci inovačních firem

3. blok: Paralelní jednání krajských oborových inovačních platforem (14:00 – 15:30)

 • Představení projektů spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích.
 • Odbornými garanty jsou za platformu:
  • Chytrá mobilita: Zdeněk Peroutka, děkan Fakulty elektrotechnické ZČU v Plzni
  • Biomedicína a technika ve zdravotnictví: Milan Štengl, ředitel Biomedicínského centra LF v Plzni 
  • Nové materiály: Libor Kraus, předseda představenstva COMTES FHT a.s.
  • Inteligentní výrobní systémy: Milan Edl, děkan Fakulty strojní ZČU v Plzni

Upozorňujeme, že na akci bude vyžadováno dodržování koronavirových opatření platných v den konání akce.

logolinka