Přihláška na konferenci Inteligentní specializace regionu 2021

Využijte příležitost k setkání a diskuzi se zástupci vedení Plzeňského kraje, města Plzně, technologických firem, univerzit a výzkumných organizací, kteří budou společně hledat cesty, jak podporovat vzdělanost a prostředí pro spolupráci ve výzkumu, vývoji a inovacích, tedy zásadní předpoklady pro úspěšnou budoucnost Plzeňského kraje. Součástí konference bude i odpolední paralelní jednání krajských oborových inovačních platforem.
Strategie RIS 3

Termín: 21. 10. 2021 od 9.30 do 15.30 hodin (registrace od 8.30 hod.)

Místo: Parkhotel Plzeň

Pořadatel: Plzeňský kraj ve spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje, o.p.s. v rámci projektu Smart akcelerátor Plzeňského kraje II.

Podmínky: Konference je zdarma, je nutné se přihlásit nejpozději do 18. října 2021. Konference bude tlumočena do německého jazyka. 

Přihláška na konferenci 

Program (prezentace je možné vidět ZDE):

Účastníky přivítají:

 • členka rady Plzeňského kraje Marcela Krejsová,
 • náměstek pro dopravu města Plzeň Michal Vozobule
 • rektor Západočeské univerzity Miroslav Holeček
 • ředitel Biomedicínského centra Lékařské fakulty UK v Plzni Milan Štengl

1. blok: Proč inteligentní specializace (9:50 – 10:50)

Smysl inteligentní specializace představí z pohledu:

 • Evropské komise: Jitka Vocásková, Policy assistent, GŘ Evropské komise pro regionální politiku
 • Ministerstva průmyslu a obchodu ČR: Daniel Všetečka, ředitel Odboru digitální ekonomiky a chytré specializace, národní RIS3 manažer
 • zahraničního regionu Horní Rakousko: Klaus Oberreiter, vedoucí Policy&Standortstrategie, Business Upper Austria

2. blok: Jak dál v inteligentní specializaci plzeňského regionu. (11:20 – 13:00)

 • Činnost a budoucnost krajských inovačních platforem představí: Jana Klementová, RIS3 manažerka Plzeňského kraje
 • S inteligentní specializací v regionálním inovačním marketingu seznámí: Jáchym Klimko, manažer marketingové komunikace
 • Diskuzi o využití inteligentní specializace pro budoucnost regionu povedou:
  • Marcela Krejsová, členka Rady Plzeňského kraje pro oblast cestovního ruchu, partnerských regionů, vnějších vztahů a podpory podnikání
  • Michal Vozobule, náměstek primátora města Plzně pro oblast dopravy a životního prostředí
  • Miroslav Holeček, rektor Západočeské univerzity v Plzni
  • Milan Štengl, ředitel Biomedicínského centra Lékařské fakulty UK v Plzni
  • Libor Kraus, předseda Krajské rady pro výzkum, vývoj a inovace a předseda představenstva COMTES FHT a.s.
  • Mathias Eickhoff, jednatel, ZF Engineering Plzeň s.r.o.
  • Jaromír Šilhánek, víceprezident pro strategii, ŠKODA TRANSPORTATION a.s.

3. blok: Paralelní jednání krajských oborových inovačních platforem (14:00 – 15:30)

V průběhu jednání platforem budou představeny projekty spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích.

CHYTRÁ MOBILITA

Odborný garant Zdeněk Peroutka, děkan Fakulty elektrotechnické ZČU v Plzni.

Prezentace:

- 5G síť pro autonomní dopravu v Plzni (M. Volný, INTENS s.r.o.)

- Využití vodíku pro veřejnou dopravu (M. Kučera, ŠKODA ELECTRIC)

BIOMEDICÍNA A TECHNIKA VE ZDRAVOTNICTVÍ

Odborný garant Milan Štengl, ředitel Biomedicínského centra LF v Plzni.  

Prezentace:

- Software LISA a metody počítačového vidění ve výzkumu jater (M. Jiřík, NTIS ZČU a Biomedicínské centrum LF UK v Plzni)

- Mezioborová spolupráce při vývoji kostních a cévních náhrad (L. Vištejnová, Biomedicínské centrum LF UK v Plzni)

NOVÉ MATERIÁLY

Odborný garant Libor Kraus, předseda představenstva COMTES FHT a.s.

Prezentace:

- Optimalizace technologie zápustkového kování (P. Šuchmann, COMTES FHT a.s., Miroslav Majer, CZECH PRECISION FORGE a.s.)

INTELIGENTNÍ VÝROBNÍ SYSTÉMY

Odborný garant Milan Edl, děkan Fakulty strojní ZČU v Plzni.

Prezentace:

- Inteligentní výrobní systémy: nový vzdělávací program ZČU FST (M. Edl, FST ZČU )

- Digital innovation hub: iniciativa na podporu digitalizace firem (M. Edl, FST ZČU)

 

Kontakt pro případné další informace: isr_konference@plzensky-kraj.cz či jirovcova@rra-pk.cz, odkaz na přihlášení je ZDE

Upozorňujeme, že na akci bude vyžadováno dodržování koronavirových opatření platných v den konání akce.

logolinka