Nezávazné přihlášení do inkubačního programu Plzeňského kraje

Obchodní firma společnosti, pokud již byla založena. Případně je možné uvést pracovní označení projektu či společnosti, pokud ještě založena nebyla.
Identifikační číslo společnosti, pokud již byla založena.
Např. výroba interaktivních učebních pomůcek nebo vytvoření a poskytování mobilní aplikace pro botaniky.
jméno a příjmení, titul
Např. Klatovy