Pokračuje přijímání přihlášek ke studiu na ZČU v Plzni

Devět fakult, čtyři výzkumná centra, dva vysokoškolské ústavy – to je Západočeská univerzita v Plzni (ZČU).  Uchazečům o studium nabízí celkem 275 studijních programů od bakalářských přes magisterské, navazující magisterské až po doktorské. Na podání přihlášky mají uchazeči ještě pár týdnů – na některých fakultách je termín stanoven na konec března, jinde přihlášky přijímají do poloviny nebo až do konce dubna.
Vzdělání

ZČU zkracuje hranice mezi obory i mezi výukou a praxí

Nabídka ZČU přitom zahrnuje široké spektrum oborů technických, humanitních, ekonomických, zdravotnických i uměleckých. Pestrost a zároveň blízkost jednotlivých fakult ZČU vytváří ideální podhoubí pro vznik interdisciplinárních studijních programů a spolupráci na mezioborových projektech, často s mezinárodním charakterem.

Úzké vazby fakult s průmyslovými partnery, firmami a zaměstnavateli nejrůznějšího zaměření umožňují intenzivní propojení studia s praxí a výzkumem. Odborníci s bohatými znalostmi a zkušenostmi z praxe se podílejí na výuce, zadávají témata seminárních a kvalifikačních prací nebo s nimi studenti konzultují své návrhy v rámci nejrůznějších výukových projektů. ZF Engineering, Škoda Transportation, Škoda Electric, Škoda JS, Doosan Škoda Power, Škoda Machine Tool, Eaton, Unicorn Systems, Grammer CZ – to je jen malá ochutnávka z množství průmyslových podniků a firem, s nimiž fakulty ZČU spolupracují. V některých studijních programech se praktická část studia odehrává nejen ve školních laboratořích, ale také přímo v průmyslových podnicích. 

ZČU otevírá dveře do celého světa

Součástí studia je samozřejmě také možnost získávat znalosti a zkušenosti v zahraničí, a to prakticky po celém světe. Studenti se tak učí mezinárodní spolupráci, která jim dává silnou konkurenční převahu. Navíc díky zahraničním studijním stážím vznikají nová přátelství, často na celý život.

Tradičně je ZČU zapojena do programu Erasmus+, se kterým mohou studenti vyjet do zahraničí až na 12 měsíců v každém studijním cyklu (Bc., Mgr., Ph.D.) do zemí EU, resp. EHP, vztahuje se také na kandidátské země EU a vybrané partnerské země. Vycestovat mohou také v rámci univerzitního programu Inter, a to buď na základě bilaterálních smluv, které má univerzita se svými partnery po celém světě, nebo jako úplný „freemover“, kde se student naprosto bez jakéhokoliv omezení rozhodne, kam chce jet a vyřídí si administraci spojenou s přijetím a studijním pobytem. Zvolit si mohou například také středoevropský výměnný univerzitní program CEEPUS nebo program BE&ST, který umožňuje studentům bakalářského studia absolvovat semestrální studijní pobyt na vybraných partnerských univerzitách v USA, na jehož podporu získají vybraní studenti speciální finanční příspěvek.  

Jedno studium – dvojí diplom

Vyjet za studiem do zahraničí však není jediná možnost spolupráce s kolegy ze světa. Zahraniční odborníci se podílejí také na výuce na ZČU, plzeňští studenti spolupracují s kolegy z jiných zemí v rámci mezinárodních výukových projektů a skvělou příležitostí je také studijní program double degree neboli program dvojího diplomu. Studium tohoto programu probíhá zčásti na ZČU a zčásti na určené zahraniční univerzitě. Po absolvování má student v ruce diplom z obou univerzit. Ve své nabídce má double degree program hned několik fakult ZČU – ekonomická, elektrotechnická, aplikovaných věd, filozofická a pedagogická a připravují se i na dalších fakultách.

 Studenti o studiu

Aby se uchazeči v nabídce ZČU lépe zorientovali, natočila univerzita rozsáhlou sérii videí, v nichž jednotlivé studijní programy přibližují sami studenti. Odpovídají na otázky: Co je obsahem studia? Z čeho se skládají přijímací zkoušky? Jak je studium náročné? Proč jsem si zvolil tento obor? Jak se uplatním po studiu? Jaká je moje nejsilnější vzpomínka na studium? Videa jsou zveřejněna na YouTube ZČU a dostupná jsou také prostřednictvím webových stránek ke Dni otevřených dveří ZČU.

Pod adresou www.dod.zcu.cz tak jsou na jednom místě všechny informace potřebné pro to, aby se uchazeči rozhodli, který studijní program pro ně bude ten pravý. Kromě videí o studijních programech, virtuální prohlídky nebo záznamu vysílání ze Dne otevřených dveří ZČU, který se konal na konci ledna, je tu samozřejmě zveřejněna i aktuální NABÍDKA STUDIA. V ní se dá vyhledávat podle fakulty, ale třeba i podle typu, formy a kategorie studia. Zájemci tu najdou také Průvodce uchazeče se všemi informacemi, kontakty a důležitými termíny.

Dozví se třeba, že Fakulta aplikovaných věd a Fakulta zdravotnických studií přijímají přihlášky k bakalářskému studiu do 31. března, Fakulta elektrotechnická do 15. dubna, Fakulta strojní do 18. dubna, Fakulta ekonomická do 22. dubna a fakulty právnická, pedagogická a filozofická do 30. dubna. A také to, že na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara už termín pro přihlašování do bakalářských studijních programů proběhl, ale hlásit se lze ještě do navazujícího magisterského studia, a to až do 29. dubna.  

 Fakulta ZČU                                           Temín pro podání                        Termín pro podání 
                                                                přihlášek                                       přihlášek
                                                                k Bc. studiu (1. kolo)                   k navazujícímu
                                                                                                                      Mgr. studiu
 
Fakulta aplikovaných věd                        31. března                                        8. června        
Fakulta designu a umění L. Sutnara          6. prosince 2021                           29. dubna 2022
Fakulta ekonomická                                  22. dubna                                       22. dubna
Fakulta elektrotechnická                          15. dubna                                       15. dubna
Fakulta filozofická                                     30. dubna                                      30. dubna
Fakulta pedagogická                                 30. dubna                                       30. dubna
Fakulta právnická                                       30. dubna                                      30. dubna
Fakulta strojní                                             18. dubna                                      31. května
Fakulta zdravotnických studií                    31. března                                     31. března          

 

Foto: zdroj ZČU v Plzni

Image
FPE studenti