Podpora pro zahraniční výzkumníky

Připojte se k řadě odborníků působících v regionu a pracujících na zajímavých výzkumných projektech. Ať již v rámci samotných univerzitních pracovišť nebo ve výzkumných centrech v regionu.
Výzkum a vývoj
Academic career

Cílem projektu je především zvýšit počet výzkumných pracovníků a akademických pracovníků ze zahraničí a uplatnit jejich současné zkušenosti z mezinárodních vědeckých a výzkumných týmů na podporu rozvoje výzkumu a vývoje v Plzeňském kraji, což je úsilí, kterého se obě univerzity účastní - Západočeská univerzita a Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova.

Welcome Center ZČU