Podpora inovací a výzkumu

Podpora výzkumu, vývoje a inovací na regionální úrovni se stává jedním z témat, která podporuje i Plzeňský kraj. Příkladem aktivní podpory spolupráce výzkumných organizací s praxí jsou tzv. podnikatelské vouchery. Město Plzeň a Plzeňský kraj jejich prostřednictvím od roku 2013 finančně podporují podniky při využívání odborných služeb výzkumných organizací – např. Západočeské univerzity v Plzni, Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy v Praze, společností COMTES FHT, a.s. či Výzkumného a zkušebního ústavu Plzeň. Od té doby se podařilo podpořit více než sto projektů, přičemž celková výše dotací na jejich realizaci činila téměř 12 mil. Kč. Více informací najdete na www.bic.cz a www.plzensky-kraj.cz. Podpora spolupráce výzkumných organizací s praxí patří mezi oblasti, kterým je věnována široká podpora také na evropské a národní úrovni.

Máte nápad na inovaci?

Kontaktujte nás na webu BIC.cz

Smart Akcelerátor Plzeňského kraje CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0003807